Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Brozáková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Blašková
2    Alexandra Čillingová
3    Evelin Čížová
4    Andrej Dubový
5    Samuel Egly
6    Melisa Ferencová
7    Sofia Filipovičová
8    Michal Gabriš
10    Karolína Kamenická
11    Martin Karas
12    Alex Kasman
13    Alexander Kušnier
14    Petronela Kuviková
15    Artur Makukh
16    Adam Mierný
17    Branislav Mihálka
18    Stanislava Ondrušová
20    Sofia Pastorková
21    Alžbeta Rajníčková
22    Barbora Václaveková
23    Veronika Moravanská

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria