Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Mináriková
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominik Dorňák
2    Adrián Horečný
3    Patrik Ivaniš
4    Alexandra Janovcová
5    Sebastián Jaroš
6    Martin Karas
7    Mário Kopiš
8    Adam Körmendy
9    Viktória Mazáňová
11    Timotej Orávik
12    Samuel Poláček
13    Silvia Rácová
14    Martin Slabý
15    Tamara Tomanová
16    Natália Valachová
17    Nina Vraníková
18    Vanesa Alexis Žárska
19    Yana Antonenko

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria