Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Viselková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Karolína Bednárová
3    Elizabeth Belejová
4    Patrik Dimčev
5    Elisa Franková
6    Roman Gašparík
7    Samuel Herchl
8    Nina Charlotte Makošová
10    Nela Mareková
11    Marcus Marman
12    Matúš Moravčík
13    Dominika Myšáková
14    Richard Paroha
15    Katarína Šurjanová
16    Petra Tomanicová
17    Dávid Vozárik
18    Samuel Žaťko

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria