Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Barbora Staňová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal Baláž
2    Vanesa Barňaková
3    Radoslav Bednárik
4    Branko Číž
5    Alžbeta Drahutová
6    Jakub Fujerík
7    Matej Gorelka
8    Kristína Hanáková
9    Michaela Ivanišová
10    Silvia Kačinová
11    Petra Karasová
12    Vanesa Kriššáková
13    Viktória Kriššáková
14    Petra Morovianová
15    Lukáš Riljak
16    Natália Tanušková
17    Marek Tomana
18    Emília Varačková
19    Adam Zrnek
20    Yehor Nazarenko

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria