Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marica Chaloupková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ema Bakošová
2    Adela Čerňanová
3    Terézia Černošková
4    Veronika Detková
5    Amanda Dvorská
6    Sebastián Gereg
7    Mia Chupáčová
8    Marko Janík
9    Michal Janovec
11    Marek Marman
12    Jessica Marry
13    Matúš Martinko
14    Lea Mičková
15    Nina Mišíková
16    Sára Šedíková
17    Sebastián Vozárik
18    Samuel Ďuriš
19    Matyáš Gajdoš
20    Kristián Baláž

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2022

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria