Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Dubová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Rebeka Frőhlichová
2    Petra Geregová
3    Gréta Húževková
4    Michal Ivaniš
5    Alžbeta Ježovicová
6    Marek Kušnír
7    Martin Lacko
8    Veronika Loduhová
9    Lenka Lukáčová
10    Nina Malová
11    Aurelia Pekarová
12    Barbora Pokorná
13    Greta Putalová
14    Katarína Ridošková
15    Sebastian Šimo
16    Lucia Vaniaková

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria