Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Juríčková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Baláž
2    Matilda Bieliková
3    Lukáš Danihlík
4    Karin Dubianská
5    Peter Dubový
6    Martin Filipovič
7    Adrián Hamšík
8    Adela Havránková
9    Diana Hudáková
10    Michael Hýbela
11    Sebastian Ivaniš
12    Nina Košíková
13    Jasmína Ondrejičková
14    Tamara Prenosilová
15    Veronika Slabá
16    Eliška Staňová
17    Terézia Staňová
18    Peter Sebastián Šimonffy
19    Júlia Šupolová

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria