Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Kvasnicová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominik Belej
2    Lilly Berešová
3    Samuel Čilling
4    Sebastián Gažo
5    Ella Gažová
6    Samuel Hanták
7    Tamara Hantáková
8    Ľubor Chutko
9    Matúš Janovec
10    Lenka Kačíková
11    Alex Kadlec
12    Peter Karas
13    Sebastián Krasňan
14    Jakub Krištofík
15    Mateo Kučiak
16    Lujza Opoka
17    Elizabet Tibenská
18    Yana Zabolotna
19    Oliver Záruba

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria