Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Pavlovičová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej Bakoš
2    Adam Cíbik
3    Kristína Crkoňová
4    Emma Čepáková
5    Pietro Ďuriš
6    Eliška Gorelková
7    Tomáš Jambor
8    Timea Jancová
9    Olívia Kluková
10    Tobias Kňourek
11    Leonard Lukáč
12    Juraj Masný
13    Milan Pecucha
14    Marco Pekar
15    Simona Polakovičová
16    Adam Staňo
17    Valéria Anna Šestáková
18    Natália Vozáriková
19    Samuel Zedník

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria