Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Stanislava Gašparíková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Brnák
2    Roman Budjač
3    Ema Drahutová
4    Patrik Goron
5    Tereza Horváthová
6    Nina Katerinčinová
7    Tamara Kopišová
8    Šimon Kučmín
9    Jozef Lacko
10    Terézia Levková
11    Nina Martišová
12    Viktória Mičudová
13    Tobias Motola
14    Sebastián Pavlík
15    Peter Piňák
16    Ján Púpala
17    Alena Rendeková
18    Alex Sondor
19    Lukáš Šidlo
20    Samuel Vozárik

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria