Zamestnanci školy

Riaditeľka školyPhDr. Ľuba Potočná

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň: Mgr. Alena Kanderková

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň: Mgr. Eleonóra Bezáková

 

Triedni  učitelia:

 • 1.A   Mgr. Dubová Miroslava
 • 1.B   Mgr. Valíčková Mária
 • 1.C   Mgr. Juríčková Marcela
 • 2.A   Mgr. Staňová Barbora
 • 2.B   Mgr. Chaloupková Marica
 • 2.C   Mgr. Katrincová Katarína
 • 3.A   Mgr. Viselková Eva
 • 3.B   Mgr. Moravčíková Miriam
 • 3.C   Mgr. Babišová Kristína
 • 4.A   Mgr. Kvasnicová Alena
 • 4.B   Mgr. Pavlovičová Lucia

 

 • 5.A  Mgr. Brozáková Andrea
 • 5.B  Mgr.Gašparíková Stanislava
 • 6.A   Ing. Backová Mária
 • 6.B   Ing. Turiaková Antónia
 • 7.A   PaedDr. Mádrová Adriana
 • 7.B   Mgr. Paganíková Michaela
 • 8.A   Mgr. Dobrodenková Zuzana
 • 8.B   Ing. Kubáňová Beata
 • 9.A   Mgr. Herchlová Lenka
 • 9.B   RNDr. Behrová Mária

 

Netriedni učitelia

 • Mgr. Maleková Gabriela - školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca
 • Mgr. Makynová Dominika - školský psychológ
 • Wohlschlágerová Marianna - vychovávateľka
 • Mgr. Pazdernatá Petra - vychovávateľka
 • Mgr. Hoštáková Oľga - vychovávateľka
 • Bc. Fandrová Andrea - vychovávateľka
 • Bartošová Katarína - vychovávateľka
 • Jurgová Zdenka - asistent učiteľa
 • Mašlaňová Simoneta- asistent učiteľa
 • Barková Katarína - asistent učiteľa
 • Drestová Mária - asistent učiteľa
 • Ing. Silvia Červená - asistent učiteľa
 • Mgr. Janás Miroslav
 • Mgr. Cina Dušan
 • Mgr. Loduhová Mária
 • Mgr. Benčová Dagmar
 • Ing. Bortel Vladislav
 • Mgr. Kováčová Martina

 

Nepedagogickí zamestnanci

 • Ing. Javorková Viera - ekonómka
 • Ing. Mikulová Gabriela - sekretariát, RIS, web
 • Ing. Čížová Eva - mzdová účtovníčka
 • Kyzek Albert - školník-údržbár
 • Danihelová Anna - upratovačka
 • Chudá Zdenka - školníčka -upratovačka
 • Burmeková Eva - upratovačka
 • Kováčová Emília - upratovačka
 • Pilná Miroslava - upratovačka
 • Mgr. Benč Marián - správca telocvične, ihriska
 • Hanták Ferdinand - kurič
 • Zrneková Helena - vrátnik - informátor
 • Krpelanová Anna - vedúca ŠJ
 • Gážiková Anna -  kuchárka
 • Slováková Dana - kuchárka
 • Šelingová Beáta - kuchárka
 • Kamenická Zuzana - pomocná sila v kuchyni

 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria