• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 170924460 Zborovňa Komplet 1/2022 - 12/2022 298,08 s DPH máj.22 VK/09/02/048 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o., Košice Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 20140089 Toner 45,60 s DPH 59/2014 06.03.2014 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 2014030 Produkt KERBER 123,00 s DPH 69/2014 2012/01/31/PT/001 17.03.2014 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 20140099 Toner 31,00 s DPH 68/2014 14.03.2014 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 511054232 Poistenie majetku 197,59 s DPH 67/2014 511034634 10.03.2014 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 20180 Maliarske práce 340,44 s DPH 66/2014 17.03.2014 Horečný Jozef, RENOVA, Slavnica 38 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 4101854 Potraviny 185,10 s DPH 73/2014 11.03.2014 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 234402334 Potraviny 217,62 s DPH 72/2014 07.03.2014 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 140001519 Potraviny 59,98 s DPH 71/2014 14.03.2014 SNIEŽIK, Cabajská 21/b, 949 01 Nitra Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 140001383 Potraviny 168,19 s DPH 70/2014 07.03.2014 SNIEŽIK, Cabajská 21/b, 949 01 Nitra Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 7402355318 Telefón 21,55 s DPH 65/2014 92344120 07.03.2014 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 20140069 Kábel 37,00 s DPH 64/2014 11.03.2014 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 2140022695 Voda 85,33 s DPH 63/2014 111732004 01.03.2014 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 1142200921 Tlačivá 37,03 s DPH 62/2014 11.03.2014 ŠEVT, Cementárenska 16, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 4759624001 Telefón 40,54 s DPH 61/2014 92344120 03.03.2014 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 9747187131 Elektrika 879,01 s DPH 60/2014 97471871 06.03.2014 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 7243018762 Plyn ŠJ 229,00 s DPH 52/2014 9100090551 01.03.2014 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 140014 Servis zabezpečovacieho systému 205,64 s DPH 75/2014 25.03.2014 Simax, Ľuboš Martinka. Nová Dubnica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 20140597 Potraviny 365,04 s DPH 56/2014 28.02.2014 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 720140629 Aktualizácia programu VEMA 471,60 s DPH 36/2014 202/126 17.02.2014 VEMA Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5910
  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje