• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.03.2023 Jozef Poliak - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.10.2023
  Zmluva 20/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.11.2022 Simona Vanková - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.11.2022
  Zmluva 17/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Igor Žársky - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 07.11.2022
  Zmluva 16/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Helena Mauerová - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 07.11.2022
  Zmluva 14/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.09.2023 Základná umelecká škola Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.10.2023
  Zmluva 1/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.02.2023 Rado Baláž Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.10.2023
  Zmluva 2/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.03.2023 Martin Drahuta - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.10.2023
  Zmluva 4/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.03.2023 Radoslav Kucharík Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.10.2023
  Zmluva 15/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 22.06.2023 Mgr. Jiří Petr - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 05.10.2023
  Zmluva 15/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Igor Žársky - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 07.11.2022
  Zmluva 14/2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.08.2022 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 04.11.2022
  Zmluva 19/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2022 Martin Novosad - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.11.2022
  Zmluva 2/2022 Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/ s DPH 01.02.2022 Frape catering s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.03.2022
  Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov + dodatok s DPH 02.03.2022 Simona Vanková Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.03.2022
  Zmluva 8/2021 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 07.12.2021 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.12.2021
  Zmluva 7/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu /ŠJ/ s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 16.12.2021
  Zmluva 6/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 16.12.2021
  Faktúra 260/2022 Telekomunikačné služby s DPH 1014375703 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 09.08.2022 04.10.2022
  Faktúra 219005491 Potraviny -27,22 s DPH 125/2019 16.04.2019 RYBA, Južná trieda 54, Košice Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  Faktúra 70001 Potraviny -3,04 s DPH 74/2018 08.03.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5970
  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje