• Opatrenia v škole od 28.02.2022

     • Pre žiakov sa ruší povinnosť nosiť rúško v triedach, ale v spoločných priestoroch školy táto povinnosť zostáva. 

      Žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede, nemusia zostávať v domácej karanténe. Musia však nosiť respirátor alebo rúško počas 10 dní od posledného kontaktu s touto pozitívnou osobou. Môžu sa naďalej zúčastňovať prezenčnej výučby, pričom do izolácie musí ísť len pozitívny žiak. Po izolácii sa dôrazne odporúča nosiť respirátor 5 dní.

      Rozhodnutie

      Vyhláška


     • Venovanie 2 % z daní Vašim deťom

     • Vážení rodičia,

      aj tento rok máte možnosť pomôcť zveľadiť prostredie Vašich detí na našej škole alebo zefektívniť vyučovanie novými didaktickými pomôckami z 2% Vašich daní.

      Ako treba postupovať?

       Pre tých, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

      Vyplňte priložené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - je predvyplnené údajmi nášho rodičovského združenia. Tlačivo je editovateľné, stačí doplniť svoje údaje a vytlačiť. Prípadne len vytlačiť a doplniť ručne. Následne ho do 30.04.2022 odovzdajte Daňovému úradu spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

      Pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu - fyzické osoby / právnické osoby:

      Priamo v tlačive daňového priznania, v príslušnej časti uveďte údaje nášho rodičovského združenia:

      IČO: 173196170087

      Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE EDUARDA SCHREIBERA

      Veľmi pekne Vám ďakujeme!

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf

     • Lyžiarsky výcvik Donovaly

     • V dňoch 21.02.-25.02.2022 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka školy na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho spolu 45 žiakov.

      Prvý deň boli žiaci rozdelení do skupín, v ktorých nasledujúce dni získavali a upevňovali svoje zručnosti v ovládaní lyží. Všetci žiaci zo skupiny začiatočníkov zvládli jazdu na vleku, zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa svojich individuálnych zručností.

      Všetci žiaci si počas lyžiarskeho výcviku osvojili základy lyžovania, oddýchli v prekrásnom horskom prostredí a načerpali sily na návrat do školských lavíc.

      Medzi najlepších lyžiarov kurzu patrili:

      Motolová Sofia 7.A,  Vetková Sophia 8.B, Teplan Teo 7.A, Brezáni Marek 7.A, Duchoň Marek 8.B, Pavlík Adrián 7.A, Carbone Cristiano 8.B, Cíbik Filip Ján 8.A, Chupáčová Ema 8.A

      K najsnaživejším lyžiarom kurzu patrili:

      Tecla Filip-Ionel 7.A, Šrenk Nicolas 8.B

      Lyžiarsky výcvik úspešne zvládli všetci žiaci, domov si odniesli nielen nové zručnosti a vedomosti z oblasti lyžovania, ale aj nezabudnuteľné zážitky.

     • Prvouka - 2.B trieda

     • Žiaci 2.B triedy radi spracúvajú témy z prvouky formou prezentácií. Pripravili si prezentácie na témy Mravce. Včely. Chov živočíchov v našom okolí spracovali žiaci formou lega. Kreatívne stvárnenie témy brali s energiou, fantáziou, ale aj so získanými vedomosťami. 

     • Aktivity žiakov ŠKD

     • Jar nám klope na dvere každým dňom čoraz viac a viac. Žiaci v školskom klube si príchod jari spestrili vyrábaním jarných kvietkov a výrobou, maľovaním  ozdôb s jarným motívom.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 15.-16.02.2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v recitácii poézie a prózy.  Pri dodržaní protiepidemiologických opatrení sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov z prvého stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách poézia a próza.

      Víťazné umiestnenie žiakov:

      Poézia:

      1. miesto -  D. Rác 2.B

      2. miesto -  D. Myšáková 2. A, F. Poliak 2. C

      3. miesto - S. Rácová 4.B, M. Chupáčová 1. B

      Próza:

      1. miesto - L. Palkovičová

      2. miesto - T. Tomanová

      3. miesto - E. Mičková

     • Vtáčí spev

     • 4.B trieda

      Ak budete za oknami počuť tento vtáčí spev, znamená to, že sa pomaly blíži jar.

   • Kontakty

    • Základná škola Eduarda Schreibera
    • riaditel@zslednickerovne.sk
    • +421 424 693 547 sekretariát
     +421 911 504 411 riaditeľka školy
     +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
     +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
     +421 910 304 455 ekonómka
    • Schreiberova 372/6
     020 61 Lednické Rovne
     Slovakia
    • 31202462
    • 2021354159
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje