• Stolný tenis žiakov a žiačok

     • Dňa 30.03.2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Družstvo dievčat školy v zložení T. Geregová 8.B, S. Vetková 8.B, A. Lokajová 7.B sa umiestnilo na 1. mieste. Družstvo chlapcov školy v zložení A. Majerko 9.B, T. Púček 9.B, R. Hrutka 9.B, A. Uhlík 9.B si v súťaži vybojovalo 2. miesto.

     • Včielky - 3.A, 3.B trieda

     • V rámci EKO projektov a environmentálnych tém sa aj žiaci 3.A a 3.B triedy zapojili do EDUBEE projektu VČIELKY PRE ŠKOLY. Pomocou živej didaktickej pomôcky budú sledovať  život samotárskych včielok ako ideálnych opeľovačov. Tretiaci tak môžu pozorovať z bezprostrednej blízkosti život a prácu včielok. Súčasťou dodávky je aj tzv. pozorovací plást, ktorý sa dá vytiahnuť a žiaci si môžu pozrieť čo sa deje v úliku.

     • Malý futbal žiakov

     • Družstvo mladších žiakov školy sa zúčastnilo dňa 25.03.2022 predkola športovej súťaže v malom futbale. V súťaži chlapci získali  2. miesto a postúpili do okresného kola.

     • Veľkonočné kraslice - 1.A trieda

     • Žiaci 1.A triedy sa už začali pripravovať na prichádzajúce veľkonočné sviatky. Na hodinách výtvarnej výchovy si vyrobili nádherné a farebné kraslice, ktoré sú symbolom Veľkej noci. Môžete sami na fotkách posúdiť, ako sa im ich práce podarili.

     • Adoptuj si kravičku - 3.A trieda

     • V mesiaci marec žiaci 3.A triedy opäť pokračovali v tvorivých úlohách celoslovenskej súťaže "Adoptuj si kravičku". Súťaž je zameraná na podporu kupovania slovenských mliečnych výrobkov. Druhou úlohou bola vedomostná kvízová časť, v ktorej tretiaci uspeli na výbornú. 

     • Kvety - 4.B trieda

     • Žiaci 4.B triedy sa už veľmi tešia na prvé rozkvitnuté kvety. Z nedočkavosti si ich pár  "zasadili" do vlastnoručne vyrobených kvetináčov.

     • Umiestnenie žiakov v okresnom kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 14.03.2022 sa najlepší recitátori našej školy  - Dominik Rác 2.B, Laura Palkovičová 4.A a Martina Drestová 6.B zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Púchove. V silnej konkurencii naši žiaci dokázali svoje recitačné schopnosti a získali krásne umiestnenia.

      V 1. kategórii - poézia obsadil Dominik Rác 2. miesto a v 1. kategórii - próza sa Laura Palkovičová umiestnila na 3. mieste. Všetkým trom recitátorom blahoželáme.

     • MDŽ - 4.A trieda

     • Takýmito vlastnoručne vyrobenými ružami potešili štvrtáci svoje mamičky a babičky na sviatok MDŽ a poďakovali sa im za starostlivosť a aj pomoc pri domácej príprave do školy.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 18.02.2022 sa v knižnici našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, na ktorom sa zúčastnilo 10 žiakov 5. - 9. ročníka. V II. kategórii v prednese prózy sa na 1. mieste umiestnil M. Baláž (6. A), v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila M. Drestová (6. B), na 2. mieste T. Papučová (6. A), na 3. mieste R. Kluková (5. A).

      V III. kategórii sa v prednese poézie na 1. mieste umiestnila I. Revúca (9. A) a na 3. mieste L. Šurian (7. B). V prednese prózy patrí 1. miesto A. Gažovej (9. B), 2. miesto K. Balážovej (8. A) a L. Drestovej (7. B).

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca 2022 v CVČ Včielka v Púchove, postúpili: M. Drestová (6. B), I. Revúca (9. A) a A. Gažová (9. B). Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 16.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V II. kategórii sa na 1. mieste umiestnila K. Gorelková (5. B), na 2. mieste R. Kluková (5. A), na 3. mieste N. Novosádová (5. B). V III. kategórii sa na 1. mieste umiestnila M. Drestová (6. B), na 2. mieste L. Drestová (7. B) a na 3. mieste A. Tomanová (6. A) a V. Eglyová (7. B). Všetkým blahoželáme k úspechu.

     • Sklenené tulipány

     •  

       

      Žiaci v školskom klube detí pomáhali pri výrobe sklenených tulipánov zaujímavou technikou, oboznámili sa  s vitrážou-Tiffany. 

     • Umiestnenia žiakov školy v súťažiach

     • Geografická olympiáda, okresné kolo: 1. miesto - T. Mičko 7.B, 5. miesto - A. Lokajová 7.B, F. Uríček 5.B, 6. miesto - A. Stachová 7.A

      Technická olympiáda, okresné kolo: 2. miesto - S. Vačko, Š. Prekop 9.A

      Dejepisná olympiáda, okresné kolo: 4. miesto - M. drestová 6.B, 5. miesto - S. Jančich 6.B, 6. miesto - S. Motolová 7.A, 8. miesto - I. Sitárová 7.A

      Biologická olympiáda, okresné kolo: 5. miesto -  I. Revúca 9.A, 6. miesto - E. Chupáčová 8.A

      Matematická olympiáda, okresné kolo: 6. miesto - A. Dubový 5.A

      Olympiáda anglického jazyka, okresné kolo:  úspešný riešiteľ -  B. Belej 8.A

       

   • Kontakty

    • Základná škola Eduarda Schreibera
    • riaditel@zslednickerovne.sk
    • +421 424 693 547 sekretariát
     +421 911 504 411 riaditeľka školy
     +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
     +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
     +421 910 304 455 ekonómka
    • Schreiberova 372/6
     020 61 Lednické Rovne
     Slovakia
    • 31202462
    • 2021354159
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje