• Hydroelektráreň Nosice - exkurzia 8.A, 8.B trieda

     • Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na exkurzii v Hydroelektrárni v Nosiciach. Počas exkurzie ich pán Ďurčík previedol po exteriéri aj interiéri priehrady, žiaci navštívili velín, malú hydroelektráreň, strojovňu a prešli sa aj útrobami priehradného múru.

     • Poznávanie rastlín - 1.B, 8.A trieda

     • V rámci aktivít Zelenej školy na vyučovaní predmetu Prvouka žiaci 1.B pracovali v skupinách. Pomáhali im ôsmaci z 8.A triedy. Spoločne si zopakovali rastliny a miesto ich výskytu, stromy a ich pomenovanie, ochutnali a ovoňali bylinky v školskom záhone, hľadali rastlinky na školskej lúke. Spoločne sa zahrali na včely – lietali a znášali do úľa slová, z ktorých vytvorili vety. Zvládli si pripraviť aj pokus - prijímanie vody cez stonky do listov a kvetov. Prváci aj ôsmaci zistili, že to bolo nielen poučné, ale aj veľmi zábavné.

     • Návšteva predškolákov

     • Predškoláci z materskej školy dňa 30.05.2022 navštívili žiakov prvého ročníka za účelom zoznámenia sa so školským prostredím. Naši prváci ukázali škôlkarom všetko, čo sa doteraz už naučili. Potom si všetci spoločne zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Za svoju snahu a šikovnosť boli všetci odmenení sladkosťou.

     • Ochrana života a zdravia

     • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy dňa 30.05.2022 teoretickú časť a 31.05.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overia i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažia. Absolvujú obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...

      Dňa 01.06.2022 oslávia spoločne MDD, žiaci 1.-5. ročníka rozličnými športovými súťažami, žiaci 6. ročníka navštívia hrad Červený Kameň, jaskyňu Driny, žiaci 7. ročníka absolvujú výlet do Bojníc, ôsmaci navštívia Hydroelektráreň v Nosiciach, deviataci pôjdu do Žiliny. Žiaci si so sebou odnesú aj balíčky so sladkosťami, ovocím.

     • Exkurzia Banská Štiavnica - 9.A,B trieda

     • Dňa 25.05.2022 sa zúčastnili aj žiaci 9. ročníka školy exkurzie do Banskej Štiavnice. Cieľom ich exkurzie bola  Banka Lásky, Mineralogické múzeum a tiež Banské múzeum v prírode, kde deviataci získali zaujímavé informácie o šachte Ondrej, a samozrejme navštívili i štôlňu Bartolomej.

     • Aktivity žiakov ŠKD - 4. oddelenie

     • Žiaci v školskom klube pracovali s hlinou, z ktorej vytvárali rôzne ozdoby. Z ozdôb vyrábali pekné zvonkohry a z modelovacej hmoty vyrábali brošne a šperky.

     • Vesmír očami detí

     • Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ktorej hlavným vyhlasovateľom bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Výtvarné práce našich žiakov sa v súťaži umiestnili na víťazných 1. miestach:

      II. kategória: Viliam Žársky 3.B

      III. kategória: Tomáš Ciesar 8.A

      Ocenené výtvarné práce zároveň postúpili do celoslovenského kola súťaže.

     • Škola v prírode - 4.A,B trieda

     • V dňoch 16.-20.05.2022 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili Školy v prírode v Rajeckých Tepliciach. Po každodennom dopoludňajšom vyučovaní absolvovali rôzne aktivity a výlety: turistickú vychádzku na zámok Kunerad, návštevu skanzenu Čičmany a Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej. Zavítali na miestnu farmu s možnosťou jazdy na koňoch. Páčil sa im aj Rozprávkový les a výstup na hrad Strečno. Po skvelej večeri si mohli zatancovať alebo vybiť svoju energiu na ihrisku. Školu v prírode zakončili spoločnou večernou opekačkou.

     • Minizáhradka - 2.A trieda

     • V rámci aktivít Zelenej školy si žiaci 2.A triedy na vyučovaní predmetu prvouka vytvorili  malú záhradku s hráškom, fazuľkou, uhorkami, medovkou, kukuricou... A že sa druháci o rastlinky v minizáhradke vzorne starali si môžete pozrieť na fotografiách...

     • Žirafy - 2.A trieda

     • Žiaci 2.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy kreslili krásne žirafy v korunách stromov, veľmi sa im darilo a mali z toho veľkú radosť...

     • Prednáška o včele medonosnej - 3.A,B trieda

     • Včely sú životne dôležité pre budúcnosť našej planéty, no sú ohrozené a ich počet stále klesá. Čo všetko ohrozuje včely a čo sa s tým dá robiť?

      Toto bol hlavný dôvod prečo sa dňa 23.05.2022 konala  na našej škole pre žiakov 3. ročníka prednáška o včele medonosnej. Prednášajúcim bol pán včelár Jaroslav Gažo, ktorý sa včelám venuje už 16 rokov. Zaujímavým spôsobom informoval o živote včely medonosnej a tak  svojimi myšlienkami  žiakov obohatil a možno aj ovplyvnil.

      Žiaci si mohli prezrieť  základné vybavenie včelára ako sú ochranný včelársky odev, dymák,  materskú klietku, zásobné a plodové rámiky, prepážky, odviečkovaciu vidličku a podobne. Tretiaci tak získali pozoruhodný pohľad do včelieho sveta očami skúseného včelára. Prednáška poukázala ako možno včely chrániť, pomáhať im a tešiť sa z nich v našom každodennom živote. Ďakujeme!

     • Plavecký výcvik - 3.A,B trieda

     • V dňoch  16.-19.05.2022 absolvovali žiaci tretieho ročníka školy základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť ich základy aspoň jedného plaveckého štýlu, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké  schopnosti v pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch.

     • Atletický štvorboj

     • Mladšie žiačky a žiaci školy sa dňa 19.05.2022 zúčastnili okresného kola športovej súťaže v atletickom štvorboji, kde si zmerali svoje sily v štyroch atletických disciplínach - behu na 60 m, skoku do diaľky, žiaci v behu na 1 000 m, žiačky v behu na 600 m.

     • Exkurzia Banská Štiavnica - 8.A,B trieda

     • V rámci vyučovania predmetov geografia a biológia sa dňa 18.05.2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka školy exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Banku Lásky, jediný trezor lásky na svete vytvorený z veršov básne A. Sládkoviča - Marína, v mineralogickom múzeu si pozreli expozíciu viac ako 400 rôznych druhov minerálov nielen zo Slovenska, ale i z celého sveta. Banské múzeum v prírode bolo tiež veľmi zaujímavé. V baníckom plášti, v prilbe a s lampášom preskúmali žiaci areál šachty Ondrej a štôlne Bartolomej.

     • Výtvarná súťaž "Matúšov štetec"

     • Žiaci 2. stupňa školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom "Matúšov štetec". Našu školu reprezentovali v súťaži práce týchto žiakov: Sofia Šimonffy 6.B, Sofia Motolová 7.A,  Karolína Balážová 8.A, Veronika Pilná 9.B. Všetkých 374 výtvarných prác žiakov z celého Slovenska bolo nádherných a budú preto  vystavené v priestoroch Trenčianskeho hradu, kde si ich môže pozrieť aj široká verejnosť.

       

     • Slávik Slovenska

     • Po dvoch rokoch pauzy sa dňa 10.05.2022 uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska v ZUŠ Púchov. Našim “slávikom” sa opäť darilo, pretože v 1. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Mia Chupáčová 1.B a v 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ella Mičková 4.B. Gratulujeme!

     • Biologická olympiáda

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do okresného kola biologickej olympiády. V kategórii C nás reprezentovala Ivana Revúca 9.A a Ema Chupáčová 8.A.Obe žiačky boli úspešnými riešiteľkami olympiády, Ivana sa umiestnila v súťaži na 5. mieste, Ema na 6. mieste.

      V kategórii D boli našimi zástupcami Alžbeta Lokajová 7.B a Tadeáš Mičko 7.B. Obaja boli tiež úspešnými riešiteľmi olympiády a v súťaži obsadili  6. a 10. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje