• Vesmír očami detí

     • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Všetkým zúčastneným držíme palce.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, aby v mesiaci apríl 2023 neuhrádzali preddavkové platby za mesiac máj 2023, vzhľadom na skutočnosť, že od mája 2023 budú obedy dotované štátom. Ďalšie informácie ohľadom dotácií Vám budú včas poskytnuté. Ďakujem za pochopenie.

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí sa uskutočnil na našej škole dňa 29.03.2023. Bol určený pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov. Návštevníci si pozreli vyučovanie v triedach 1. ročníka, zapojili sa do tvorivých aktivít v jednotlivých odborných učebniach a prezreli si i priestory základnej školy.

     • Zážitkové učenie – 1.C trieda

     • V utorok 28.03.2023 sa žiaci 1.C triedy učili zážitkovou formou o živočíchoch, ktorí žijú, nielen, vo vode, v pôde, na súši, ale i v domácnosti. Zážitkom bol kontakt so škrečkom Archibaldom. 

     • Svetový deň epilepsie

     • Svetový deň epilepsie - Fialový deň je medzinárodná kampaň, ktorá sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o tejto chorobe na celom svete. Každý rok sa práve 26. marca ľudia po celom svete obliekajú do fialového oblečenia a organizujú sa rôzne podujatia. Ako prejav podpory týchto ľudí sa do fialovej obliekli aj žiaci prvého stupňa našej školy.

     • Matematický klokan

     • Dňa 27.03.2023 sa žiaci školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, kde si preverili nielen svoje matematické schopnosti, ale i logické myslenie.

     • Návšteva predškolákov z MŠ Dolná Breznica

     • Dňa 23.03.2023 zavítali do tried prvého ročníka predškoláci z MŠ Dolná Breznica. Hravou formou sa zapojili do priebehu vyučovania, navštívili školskú knižnicu a učebne základnej školy. Vzájomne si odovzdali darčeky, ktoré si pre svojich kamarátov vyrobili

     • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 15.03.2023 sme sa zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Púchove. V kategórii F tejto súťaže sa reprezentanti školy umiestnili nasledovne:

      2. miesto – A. Lokajová 8.B

      3. miesto – A. M. Stachová 8.A

      4. miesto – M. Kurucová 8.A

     • Svetový deň vody – 3.B trieda

     • Aj žiaci 3.B triedy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody. Rozprávali sa o význame vody, čítali si o vode a vypracovávali rozličné úlohy, počítali vodné úlohy, spracovávali projekty. 

     • Deň vody - 3.C trieda

     • Dňa 22.03. 2023 si žiaci z 3.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Okrem tematicky zameraných pracovných listov a diskusii o vode si spoločnými silami vyrobili plagát, ktorý zložili zo svojich kvapiek vody. Do každej malej kvapky napísali, prečo je podľa nich voda dôležitá a na záver spoločne poskladali veľkú kvapku. Žiaci boli spokojní, že sa do výroby zapojil úplne každý a spoločnými silami si pri práci pomáhali.

     • Deň vody - 1.C trieda

     • Dnes 22.03.2023 si žiaci 1.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Porozprávali o svojich vyhotovených projektoch, ale i o tom, aká je voda vzácna, kde všade sa nachádza a prečo je potrebné, aby sa ňou neplytvalo.

     • Návšteva obecnej knižnice - 1. ročník

     • Dňa 14.03.2023 žiaci 1. ročníka školy navštívili knižnicu v našej obci. Podľa vlastného výberu si pozreli a prečítali knižky spolu s ich pani učiteľkami. Sprevádzala nás pani knihovníčka, ktorá žiakov oboznámila s činnosťou knižnice. Žiakov pozvala, aby navštívili knižnicu aj so svojimi rodičmi počas otváracích hodín, a to v pondelok a v stredu, od 15:00 do 17:00 hodiny.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje