• Florbal žiačok - okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže vo florbale žiačok sa konalo dňa 11.11.2022. Družstvo dievčat reprezentujúce našu školu sa v súťaži  umiestnilo na 3. mieste.

     • Kultúrne vystúpenie žiakov

     • V utorok 08.11.2022 22 žiakov z našej školy spolu s deťmi z MŠ spríjemnilo popoludnie dôchodcom z našej obce.  Zaspievali, zatancovali, zarecitovali aj zahrali na hudobných nástrojoch a vyčarili tak úsmev na tvárach našich babičiek a dedkov. 

     • Slnečná sústava - 4.B trieda

     • Učenie nemusí byť vždy len nuda a keď žiaci v sebe nájdu, čo ich baví, dospeje to niekedy až do takýchto skvelých výtvorov a výroby učebnej pomôcky. Šikovná štvrtáčka venovala niekoľko dní výrobe slnečnej sústavy, ktorej prezentáciu spolužiaci ocenili obrovským potleskom.

     • Dni vedy a techniky - 9. ročník

     • Žiaci 9. ročníka navštevujúci chemický krúžok dňa 07.11.2022 navštívili v rámci Dní vedy a techniky Fakultu priemyselných technológií v Púchove. Žiaci tu videli rozličné efektné pokusy, vypočuli si zaujímavé prednášky o plastoch, o spôsoboch recyklácie plastov, o slovenských jaskyniach.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 24. októbra 2022 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili Medzinárodný deň školských knižníc.Pripravili sme rozhlasovú reláciu a výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť. Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili rozprávkové postavičky, vymýšľali pokračovanie k príbehom, tvorili a recitovali básničky, vyrábali maňušky, súťažili a pod. Niektoré z tried, ktoré  sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V októbri sa žiaci 5. ročníka školy (40 žiakov) zapojilo do projektu Záložka do knihy spája školy. Hlavným cieľom je nadviazanie kontaktov medzi  základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ v Ostrave. Žiaci oboch škôl vyrobili krásne záložky, ktoré si vzájomne preposlali.

     • Medzinárodná súťaž karate v Bratislave

     • V dňoch 15.-16.10.2022 sa uskutočnil medzinárodný turnaj karate v Bratislave pod záštitou Slovenskej federácie karate a medzinárodnej svetovej organizácie WUKF, na ktorý sa svedomito pripravovali aj pretekári zo STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE niekoľko týždňov. Turnaja sa zúčastnilo 10 štátov Európy, medzi nimi i Slovensko. Pretekári získali pre seba, klub karate a Slovensko 17 cenných  kovov: 2 x zlato, 9 x striebro a 6 krát bronz.

      Žiaci školy navštevujúci karate v súťaži získali takéto umiestnenie: S. Šimonffy -1.,2.miesto, N. Rohlíková -2.,3. miesto, A. Pavlík - 2.miesto, M.Drestova - 2.,3.miesto, L.Liptáková - 2.miesto, T.Skukálková -3.miesto, T.Prenosilová - 3.miesto, A. Prenosil - 5. miesto

      Ďakujeme reprezentantom školy za pekné výsledky.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Na školskom kole olympiády zo SJL sa zúčastnilo 28 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri práci s textom a riešení testových úloh, tvorbe a prezentácii vlastného textu. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom školského kola olympiády je Tomáš Ciesar (9.A), ktorý ako úspešný riešiteľ postúpil do okresného kola súťaže.

     • Vyučovanie v maskách- 2.C trieda 😊

     • Dnes (27.10.), posledný deň pred jesennými prázdninami, žiaci 2.C triedy opäť zažili tak trošku iné, „netradičné“ vyučovanie – učili sa totižto v maskách. Trieda bola zas plná čarodejníc, príšer, princezien či iných postáv. Okrem toho sme si ale vysvetlili, o čom je Sviatok všetkých svätých, aký je rozdiel medzi našimi Dušičkami a Halloweenom a spoločne sme si zaspomínali na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.  Žiakom sa dnešný deň nesmierne páčil a veria, že niekedy ešte niečo podobné zažijú. Prajeme všetkým príjemné a pokojné prežitie prázdnin!

     • Halloween

     • Posledné dopoludnie pred jesennými prázdninami sme si pri príležitosti Halloweenu spríjemnili v netradičnom oblečení, kde žiaci ukázali svoju kreativitu  a prišli naozaj v nápaditých kostýmoch a ručne vyrobených maskách.

     • Stolný tenis žiakov žiačok

     • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok. 

      Výsledné umiestnenie v súťaži:

      Žiaci

      1. miesto - M. Duchoň 9.B

      2. miesto - M. Szekely 7.B

      3. miesto - A. Chudada 8.B

      Žiačky:

      1. miesto - L. Palkovičová 5.B

      2. miesto - T. Geregová 9.B

      3. miesto - S. Vetková 9.B

      4. miesto - A. Lokajová 8.B

      Uvedení žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže v stolnom tenise v Púchove.

       

     • Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

     • V utorok 25.10.2022 sa Slnko, Mesiac, Zem dostali na jednu priamku a na Zemi sme mohli pozorovať zatmenie Slnka. U nás toto zatmenie bolo viditeľné ako čiastočné. Aj žiaci školy so záujmom pozorovali tento zvláštny astronomický úkaz.

     • Lego krúžok - aktivity žiakov

     • V rámci krúžku Lego žiaci trávia popoludnie zhotovovaním zaujímavých stavieb z kociek lega na rozličné témy. Staviteľom vyrastajú pod rukami  stromy, kvety, záhrady, rôzne stroje ...

     • Deň jablka - 3.B trieda

     • Dňa 21.10. si aj 3.B pripravila Deň jablka. Po rozhovore o zdravej výžive si žiaci uvarili ovocný čajík, ochutnali jablkové koláčiky i ovocný šalát. Na hodine výtvarnej výchovy vytvorili pekné obrázky jabĺčok.

     • Deň jablka - 3.C trieda

     • Žiaci 3.C triedy si pri príležitosti Dňa jablka (21.10.) skúsili vyrobiť vlastné ovocné zvieratká. Jablká nakrájali a poukladali tak, aby im vznikli krásne ovocné motýle, sovičky, mačky, ale aj krab či ryba. Na záver sa svojimi zdravými vitamínovými kreáciami aj posilnili, a tak vládali vypracovať jabĺčkové pracovné listy. Zistili, že stačí využiť vlastnú fantáziu a dokážu si ľahko vytvoriť originálne jedlé dielo, ktoré je pre nich aj zdravé. 

     • Uvítanie prvákov v škole

     • Po prvom mesiaci strávenom v škole s písmenkami, slovami sa naši najmladší žiaci dňa 21.10.2022 stretli so starostom obce. V priestoroch základnej školy boli slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Všetci prváci si hrdo odnášali v ruke uvítací list a malý darček. Poďakovaním od žiakov bola kytica pesničiek, básničiek a recitácie, ktoré si spolu s ich pani učiteľkami pripravili.

     • Jabĺčkový deň - 2.A trieda

     • Dnes (21.10.) aj žiaci z 2.A triedy oslávili Jabĺčkový deň. Pochutnali si na jabĺčkach, ktoré im pani učiteľka očistila a nakrájala. Vypracovali si aj pracovný list na tému Jabĺčkového dňa. 

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje