• Môj dom – 2.B trieda

     • Ako si predstavujú žiaci  svoj vysnívaný dom si môžete pozrieť z ich prác zhotovených na hodinách  výtvarnej výchovy.

     • Darčeky pre Centrum sociálnych služieb

     • Naši žiaci, tak ako pred Vianocami i pred veľkonočnými prázdninami nezabudli ani na starých ľudí v Centre sociálnych služieb Lednické Rovne. Svoje srdiečka vložili do pozdravov a veľkonočných dekorácií, ktoré im pani učiteľky s radosťou odovzdali.

     • Geografická olympiáda – okresné kolo

     • Naša škola sa dňa 31.03.2023 zapojila do okresného kola geografickej olympiády. V kategórii žiakov 8.-9. ročníka žiak T. Mičko 8.B obsadil 2. miesto a žiačka E. Mičková 5.B sa v kategórii  žiakov 4.-5. ročníka umiestnila tiež na 2. mieste.

     • Bábkové divadlo - 2.B trieda

     • V piatok 31.03.2023 sme mali Deň s rozprávkarom H.CH.Andersenom. Žiaci z 2.B pripravili spolužiakom bábkové divadlo. Zahrali rozprávky O troch prasiatkach, O rytierovi zo zlatej krajiny a o Troch vílach a vtáčikovi. Diváci odmenili hercov potleskom a herci mali radosť, že sa rozprávky v ich podaní páčili, pretože v každej rozprávke zvíťazilo dobro nad zlom.

     • Športové hry - žiaci 2. stupňa

     • Deň 31. marec 2023 na druhom stupni patril na hodinách telesnej a športovej výchovy netradičným športovým hrám, konkrétne ringu. Najlepšími hráčkami sa stali dievčatá ôsmeho a deviateho ročníka a najsnaživejšími hráčkami boli dievčatá piateho ročníka. 

     • Zatoč s odpadom - 4. ročník

     • Žiaci 4.A a 4.B triedy v rámci  celoročnej súťaže Zatoč s odpadom, na hodinách Prírodovedy a triednických hodinách diskutovali o používaní nápojových fliaš. V marcovej výzve „Ukáž svoju fľašu“  bolo úlohou účastníkov zamyslieť sa nad používaním nápojových fliaš. Dôraz sa kládol na používanie nápojov v opakovateľne použiteľných fľašiach.  Recykluje sa len okolo 30 % plastov, väčšina stále končí na skládkach, či v oceánoch, v lepšom prípade v spaľovniach na energetické využitie. Problém nápojových obalov spočíva v ich krátkej životnosti. Doslova za pár sekúnd či minút sa stávajú odpadom. Od roku 2022 sa u nás zaviedol systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, čo by mal výrazne znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov. Je to však iba čiastočné riešenie problému. Najlepšie je odpad netvoriť a predchádzať jeho vzniku. Väčšina žiakov už používa svoje vlastné fľaše, ktoré si napĺňa niekoľkokrát denne . Je naozaj veľmi veľa druhov fliaš – či už je to kvalitný tvrdý plast, nerez alebo kombinácia materiálov. Takéto fľaše sú pre nás lepšie a praktickejšie. Pre životné prostredie zase šetrné.

     • Vesmír očami detí

     • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Všetkým zúčastneným držíme palce.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, aby v mesiaci apríl 2023 neuhrádzali preddavkové platby za mesiac máj 2023, vzhľadom na skutočnosť, že od mája 2023 budú obedy dotované štátom. Ďalšie informácie ohľadom dotácií Vám budú včas poskytnuté. Ďakujem za pochopenie.

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí sa uskutočnil na našej škole dňa 29.03.2023. Bol určený pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov. Návštevníci si pozreli vyučovanie v triedach 1. ročníka, zapojili sa do tvorivých aktivít v jednotlivých odborných učebniach a prezreli si i priestory základnej školy.

     • Zážitkové učenie – 1.C trieda

     • V utorok 28.03.2023 sa žiaci 1.C triedy učili zážitkovou formou o živočíchoch, ktorí žijú, nielen, vo vode, v pôde, na súši, ale i v domácnosti. Zážitkom bol kontakt so škrečkom Archibaldom. 

     • Svetový deň epilepsie

     • Svetový deň epilepsie - Fialový deň je medzinárodná kampaň, ktorá sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o tejto chorobe na celom svete. Každý rok sa práve 26. marca ľudia po celom svete obliekajú do fialového oblečenia a organizujú sa rôzne podujatia. Ako prejav podpory týchto ľudí sa do fialovej obliekli aj žiaci prvého stupňa našej školy.

     • Matematický klokan

     • Dňa 27.03.2023 sa žiaci školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, kde si preverili nielen svoje matematické schopnosti, ale i logické myslenie.

     • Návšteva predškolákov z MŠ Dolná Breznica

     • Dňa 23.03.2023 zavítali do tried prvého ročníka predškoláci z MŠ Dolná Breznica. Hravou formou sa zapojili do priebehu vyučovania, navštívili školskú knižnicu a učebne základnej školy. Vzájomne si odovzdali darčeky, ktoré si pre svojich kamarátov vyrobili

     • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 15.03.2023 sme sa zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Púchove. V kategórii F tejto súťaže sa reprezentanti školy umiestnili nasledovne:

      2. miesto – A. Lokajová 8.B

      3. miesto – A. M. Stachová 8.A

      4. miesto – M. Kurucová 8.A

     • Svetový deň vody – 3.B trieda

     • Aj žiaci 3.B triedy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody. Rozprávali sa o význame vody, čítali si o vode a vypracovávali rozličné úlohy, počítali vodné úlohy, spracovávali projekty. 

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje