• MDŽ – 2. C trieda

     • K dnešnému sviatku žien vyrobili žiaci 2.C triedy takéto krásne pozdravy. Všetkým žienkam želáme nádherný a pohodový deň! 

     • Projekty žiakov – 2. C trieda

     • Žiaci 2.C triedy počas jarných prázdnin vypracovali zaujímavé a veľmi poučné projekty z prvouky, v rámci tematického celku  - Spoznávame živočíchy, z ktorých sa mnohí môžu dozvedieť veľa nových informácií, ako je napr., dĺžka života živočíchov, čím sa živia alebo kde žijú. Projekty sú vystavené na nástenke na chodbe, kde si ich ostatní žiaci môžu pozrieť a prečítať. Žiaci boli za svoju prácu odmenení jednotkou!

     • Výchovný koncert žiakov školy

     • Dňa 06.03.2023 si žiaci školy spríjemnili vyučovanie výchovným koncertom v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Žiaci 1. stupňa  absolvovali hudobno-vzdelávací program Cesta životom, zameraný na formovanie mladej osobnosti. Žiaci 2. stupňa absolvovali hudobno-výchovný koncert Muzika, venovaný slovenskej a českej populárnej hudbe.

     • Šaliansky Maťko – krajské kolo

     • Dňa 23.02.2023 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí  - Šaliansky Maťko. V Trenčíne v ZŠ na Dolinách sa zišli výborne pripravení recitátori z celého Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentovala v druhej kategórii víťazka okresného kola Ella Mičková, žiačka  5.B triedy. Svojou recitáciou zaujala porotu a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme.

     • Vezmi knihu a nie mobil - 4. ročník

     • V mesiaci február žiaci v 4.A a 4.B plnili zaujímavú výzvu celoslovenskej súťaže Vezmi knihu a nie mobil. Aj vďaka miestnej knižnici , ale aj domácej knižnici štvrtáci zistili, aké neskutočné poklady knižnice skrývajú.  My sme sa zamerali na knižné „trháky" s environmentálnou tematikou. Dozvedeli sme sa o tajnom živote stromov, aké tajné znamenia môže mať aj príroda, že kniha sa nám nikdy nevybije, môžeme ju požičať kamarátovi a to je  oveľa ekologickejšie ako kupovať novú, nebolia nás z nej oči. Existujú desiatky ďalších dôvodov, prečo siahnuť radšej po knihe ako po mobile. Teda kniha pre nás zostane vždy IN !

     • Lyžiarsky výcvik – 7.B trieda

     • V dňoch 20.-24.02.2023 sa žiaci 7.B triedy zúčastnili lyžiarskeho kurzu  na Donovaloch, v peknom prostredí Nízkych Tatier. Kurzu sa zúčastnilo 22 žiakov školy. Siedmaci počas 5 výcvikových dní zvládli nielen základy lyžovania, ale strávili spoločné  chvíle plné zábavy, príjemných zážitkov a oddychu.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole E. Schreibera v Lednických Rovniach oznamuje stravníkom, že dňom 1. marca 2023 sa na základe VZN č. 5/2023 Obce Lednické Rovne určuje výška príspevku na jedno jedlo nasledovne:

      1. stupeň – 1,70 €  / deň + 2,00 € réžia mesačne
      2. stupeň – 1,90 € /  deň + 2,00 € réžia mesačne

      Mesačný poplatok

      1. stupeň – 34,00 €  + 2,00 € réžia = 36,00 €
      2. stupeň – 38,00 €  + 2,00 € réžia = 40,00 €     

      Je potrebné si z tohto dôvodu upraviť výšku trvalých príkazov, mesačných preddavkových platieb za stravovanie v školskej jedálni. Ďakujem za pochopenie.

      V prípade nejasností prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle 042/ 4693 576.

     • Oznam o zmene výšky poplatku za ŠKD

     • Oznamujeme rodičom žiakov navštevujúcich školský klub detí, že na základe VZN č. 5/2023 Obce Lednické Rovne sa od 1. marca 2023 určuje mesačná výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na 15,00 €.

      Je potrebné si z tohto dôvodu upraviť výšku trvalých príkazov, mesačných platieb za žiaka navštevujúceho ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

     • Matematická olympiáda – okresné kolo

     • Žiaci 5. a 9. ročníka, ktorí boli úspešnými riešiteľmi domáceho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY, sa dňa 25.01.2023 zúčastnili okresného kola 72. ročníka tejto súťaže v Púchove. Našu školu zastupovali v súťaži: L. Palkovičová, A. Mierný, P. Kuviková 5.A, P. Ivaniš, E. Mičková, V. Žárska 5.B a T. Ciesar 9.A.

      Umiestnenie našich žiakov:

      5. ročník: 1.-2. miesto -  E. Mičková, 7.-10. miesto -  L.Palkovičová, P. Kuviková, 11.-12. miesto – A. Mierný, 15.-18. miesto -  P. Ivaniš, 19.-22. miesto – V. Žárska

      9. ročník: 2. miesto -  T. Ciesar

      Žiak 9. ročníka nás bude reprezentovať aj v krajskom kole olympiády a my mu budeme držať palce. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k dosiahnutiu pekných výsledkov a zároveň im ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Bábkové divadlo - 5.A trieda

     • Na hodinách literárnej výchovy si piataci v rámci témy „Bábky a bábkové divadlo“ pripravili a prezentovali vlastné bábkové divadielka. Vyskúšali si prácu dramaturgov, scenáristov, režisérov, kulisárov a hercov. Pokúsili sa naplniť očakávanie divákov, zažili svoju „chvíľku slávy“ aj potlesk spolužiakov.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • V knižnici našej školy sa vo februári uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, na ktorom sa zúčastnilo 16 žiakov 5. až 9. ročníka.

      V II. kategórii sa v prednese poézie umiestnila na 1. mieste S. Rácová (5. B), na 2. mieste E. Mičková (5. B), na 3. mieste K. Kamenická (5. A). V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila K. Gorelková (6. B) a na 2. mieste V. A. Žárska (5. B).        

      V III. kategórii sa v prednese poézie na 1. mieste umiestnila M. Drestová (7. B), na 2. mieste L. Drestová (8. B) a na 3. mieste sa umiestnili S. Pavlusová (8. A) a A. Pavlík (8. A). V prednese prózy patrí 1. miesto E. Chupáčovej (9. A), 2. miesto A. Lokajovej (8. B) a 3. miesto V. Eglyovej (8. B).

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční v CVČ Včielka v Púchove, postúpili: Silvia Rácová (5. B), Kvetoslava Gorelková (6. B), Martina Drestová (7. B) a Ema Chupáčová (9. A). Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Lego výstava Bratislava - 3. ročník

     • Dňa 20.02.2023 sa 47 žiakov tretích ročníkov zúčastnilo exkurzie v Bratislave. Žiaci navštívili výstavu legokociek s názvom Bricklandia. Počas výstavy žiaci obdivovali zaujímavé stavby. Videli dlhý stôl, na ktorom boli z Lega postavené rôzne budovy, hasičská stanica, policajti, kolotoč a cez celý stôl sa po koľajniciach premával vlak. Po prezretí výstavy sa žiaci presunuli do herne, kde mali možnosť sami si skladať stavby z veľkých legokociek. Niektorí tiež využili možnosť rôznych kútikov, kde si napríklad skladali z Lega šaty pre postavičky alebo si podľa predlohy zložili rôzne obrázky z legokociek. Cestou autobusom spoznávali krásy našej prírody, pohoria a okolité mestá. Všetkým sa táto výstava veľmi páčila.

     • Rovesnícke vzdelávanie – 3.B trieda

     • V rámci rovesníckeho vzdelávania sa žiaci 3.B triedy rozhodli porozprávať a ukázať prvákom svoje poznatky o dopravných prostriedkoch. Vytvorili si zaujímavé leporelá a s nimi  navštívili 1.A a 1.B. Prváci sa však nenechali zahanbiť a tretiakov pekne dopĺňali svojimi získanými vedomosťami. 

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje