• Prvá pomoc - 2.A trieda

     • Zážitkovú hodinu prvouky na tému Prvá pomoc absolvovali dňa 09.12.2022 žiaci 2.A triedy. Zdravotníčka im na názorných ukážkach a príkladoch priblížila podanie prvej pomoci v rôznych situáciách. Druháci tak mali možnosť vyskúšať si zotavovaciu polohu, prvú pomoc pri dusení, pri kolapse, pri krvácaní, pri popálení, pri epilepsii a rovnako sa oboznámili s troma príznakmi mozgovej porážky, získali veľa užitočných informácií.

     • Pytagoriáda

     • Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda" sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 07.-08.12.2022. Do súťaže sa zapojili žiaci  3. - 8. ročníka školy. V súťaži si zmerali svoje sily žiaci, ktorých matematika nielen baví, ale hravo zvládajú aj ťažšie úlohy zamerané na logické myslenie. Úlohy boli zaujímavé a všetci ich zvládli zväčša veľmi dobre. Najlepší riešitelia nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

     • Prekvapenie bez obalu - 4.A, 4.B trieda

     • Prekvapenie bez obalu. Takto znela novembrová výzva celoročnej súťaže 4.A a 4.B triedy, ktorá je zameraná na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Naše kolektívy táto téma trochu prekvapila, pretože bezobalový obchod v našej obci nemáme.  A veľa našich žiakov o takom ani nepočula. O to sme radšej, že v našom okresnom meste v Púchove sme taký obchod objavili. Volá sa Eko komôrka. Čo nás najviac prekvapilo? Úplne všetko! Že sa dá okrem kofoly čapovať aj zubná pasta, že uhlím nielen kúrime, ale nachádza sa aj v čiernom mydle, že obrúsky poznáme papierové, ale aj voskové, že tovar môžeme nabrať do vlastnej nádoby alebo vrecúška. Dozvedeli sme sa, že veľká časť odpadu, ktorý máme doma, vzniká hlavne pri nákupoch. Vedeli ste, že každý občan vyprodukuje priemerne 446 kg komunálneho odpadu za rok? Alarmujúce je, že toto číslo každoročne rastie. Zhruba polovicu z neho tvoria z veľkej väčšiny obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok vyprodukuje pol milióna ton odpadov z obalov. Preto je dobré premýšľať a odpad redukovať na minimum. Sme radi, že tieto kritéria spĺňajú hlavne bezobalové obchody. A dokonca sa na 4.A usmialo šťastie a v novembri sme získali zelený balíček greenfluencera.

     • Zimná atmosféra v našej škole ...

     • Už k nám prišla zima, zima, zimička,
      celý svet je ako veľká chladnička.
      Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad.
      Keď k nám príde zima, každý z nás je rád.
      Keď sa biely sniežik sypať začína,
      celý svet je ako veľká zmrzlina.
      Slnko si ju líže zo stromov a striech...
      To je ale krása, keď sa sype sneh!
       

     • Stolný tenis žiačok – krajské kolo

     • Pekné 3. miesto v krajskom kole súťaže v stolnom tenise žiačok základných škôl, ktoré sa konalo v Bošanoch dňa 08.12.2022, si vybojovali naše dievčatá A. Lokajová 8.B, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B. Reprezentantkám školy gratulujeme k úspechu v súťaži.

     • Mikuláš v našej škole

     • Počas utorkového vyučovania dňa 06.12.2022 navštívil všetkých žiakov našej základnej školy  Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - čertami a anjelmi. Mikuláš žiakom za ich pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek, ale i recitácií odovzdal malé mikulášske prekvapenie.

     • Mikulášska vybíjaná

     • Utorkové  popoludnie dňa 06.12.2022 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme nevyhnutnou podmienkou účasti  žiakov v tejto súťaži. Najlepší hráči i všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

     • Mikulášovia – 2.C trieda

     • Na hodine výtvarnej výchovy žiaci 2.C triedy vyrobili takýchto krásnych Mikulášov, ktorí im teraz zdobia triedu. Dúfame, že aj vám sa páčia.

     • Všetkovedko

     • Žiaci 2.- 4. ročníka školy si dňa 30.11.2022 overovali svoje vedomosti v riešení zaujímavých úloh z matematiky, vlastivedy, prírodovedy a iných oblastí spoločenského života v celoslovenskej súťaži pod názvom "Všetkovedko".

     • Dejepisná olympiáda – školské kolo

     • Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí dosiahnu v tomto kole najlepšie výsledky nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

     • Stolný tenis žiačok – regionálne kolo

     • Družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B sa dňa 25.11.2022 zúčastnilo regionálneho kola súťaže v stolnom tenise žiačok, ktoré sa konalo  v Považskej Bystrici. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postúpili tak do krajského kola.

     • PROJEKT – Moja trieda 7. A

     • Žiaci 7. A triedy si v rámci Občianskej náuky vypracovali projekt, kde sa snažili kresbou, maľbou, prípadne kolážou vyjadriť najcharakteristickejšie črty svojich spolužiakov. Musíme uznať, že niektorí naozaj vystihli tú hlavnú charakteristickú črtu, či výraz tváre svojho spolužiaka. Za tento projekt boli žiaci odmenení jednotkou.

     • Stolný tenis žiačok – okresné kolo

     • Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok sa dňa 16.11.2022 zúčastnilo aj družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, A. Lokajová 8.B, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

     • Výroba šarkanov - krúžok Z každého rožka troška

     • Žiaci z krúžku usilovne pracovali na konštrukcii šarkanov. Potom si ich podľa vlastných predstáv ozdobili a s pomocou pani učiteľky pripevnili na špagátik. Komu bude lietať šarkan skutočne vysoko? Dozvieme sa nabudúce. 

     • Stolný tenis žiakov – okresné kolo

     • Družstvo žiakov školy v zložení: M. Duchoň 9.B, M. Székely 7.B, A. Chudada 8.B, T. Hanták 7.B sa zapojilo dňa 15.11.2022 do okresného kola súťaže v stolnom tenise žiakov. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

     • Na bicykli do sveta – žiaci 9. ročníka

     • Dňa 14.11.2022 sa naši deviataci zúčastnili prednášky spojenej s besedou s bývalým žiakom školy p. Martinom Juríčkom o jeho absolvovanej cyklotúre. Zo Slovenska cez Česko, Poľsko až do prístavného mesta Gdaňsk prešiel na bicykli 1 000 km. Martin pútavým spôsobom opísal žiakom z absolvovanej cesty nielen svoje zážitky, postrehy, dojmy, ale podal im aj nové informácie z oblasti dejepisu, geografie, náboženstva.

     • Deň Guinessových rekordov - 3.C trieda

     • Dňa 14.11. mali žiaci v 3.C Deň Guinessových rekordov. Najskôr si prezreli zopár zaujímavých svetových rekordov zapísaných v Guinessovej knihe rekordov. Potom sa pokúsili vytvoriť si vlastné rekordy aj v triede. Ich prvou úlohou bolo udržať ceruzku položenú na jednom prste - rekord sa podaril za 3 minúty a 42 sekúnd. Ďalší rekord bolo prečítať čo najviac slov za 30 sekúnd. Zábavný rekord bol so zaviazanými očami nájsť špajdle a dať ich poslepiačky do papierového pohárika. Rekord bol 11 špajdlí za 30 sekúnd. Skúšali aj to, za aký čas dokážu zaviazať šnúrky na topánke, čo sa im podarilo za 5,21 sekúnd. V ďalšom rekorde žiaci mali urobiť hlboký nádych a na jeden výdych hovoriť "á" - rekordman vydržal až 25,96 sekúnd. Deň s rekordami sa žiakom veľmi páčil, pretože zažili veľa zábavy, vyskúšali si netradičné súťaže a upevnili si vzájomné vzťahy v triede.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje