• „Sám doma“– beseda žiakov 2. ročníka

     • V pondelok 14.11.2022 sa  žiaci 2. ročníka zúčastnili  besedy s pani policajtkou na tému „Sám doma“. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavé a dôležité informácie. Tiež si vyskúšali ako sa postupuje pri odbere odtlačkov prstov a aké je to mať nasadené ozajstné policajné putá. 

     • Bábkové divadlo Žilina – žiaci 2. ročníka

     • Žiaci 2. ročníka školy spolu s pani učiteľkami navštívili v piatok 11.11.2022 BÁBKOVÉ DIVADLO v ŽILINE, kde si pozreli predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov. Naši druháci sa zoznámili aj s mestom Žilina prechádzkou po námestí historického centra. Prežili nezabudnuteľný deň a bolo im super! 

     • Beseda so spisovateľkou - 3.C, 4.A, 4.B trieda

     • Aj my, žiaci 3.C, 4.A a 4.B,  sme v piatok 11.11.2022 čakali Martina na bielom koni. Síce ešte neprišiel, ale pricestovala k nám skvelá pani spisovateľka Lucia Senajová Dobrodenková, ktorá je rodáčka z blízkeho okolia z Dulova. Interaktívna beseda sa konala vďaka pani knihovníčke v obecnej knižnici v Led. Rovniach. Pani spisovateľka nám prečítala a porozprávala príbeh O Rudkovi so šmatlavým  jazýčkom. Je to príbeh o túžbe komunikovať. Hlavný hrdina knižky sa narodil predčasne a jeho príbeh otvára deťom aj túto tému. Rudko je iný ako jeho rovesníci, nerozpráva. Napriek svojmu hendikepu túži po kamarátstve a má celkom obyčajnú, a predsa neobyčajnú záľubu, ktorá mu pomôže ukázať, že každé dieťa je výnimočné. Spolu sme viedli rozhovor - o inakosti, o jednoduchej radosti, o dôležitosti kamarátstva, o empatii, o knihách a čítaní, o túžbe po prijatí, sami sme si vyskúšali aké to je, keď nemám zdravú ruku, nohu, zmysly, snažili sme sa vcítiť do myslenia ľudí, ktorí sú proste „iní“ ...odchádzali sme nadšení, ale aj obohatení o nové skúsenosti či vedomosti.

     • Vesmír - 4.A trieda

     • Potrebujeme pre život Slnko? Existuje vo vesmíre život? Ako ďaleko je od Zeme Slnko? Dokážeme vypestovať na Mesiaci kvety?  Prečo majú kozmonauti oblečený skafander?  Patrí aj Zem do galaxie? Ktorí kozmonauti bolo prví vo vesmíre? Tak na podobné otázky sme hľadali spoločne odpovede so žiakmi v 4.A triede v rámci  vyučovania tematického celku Vesmír . Na hodinách prírodovedy získali žiaci základné vedomosti o vesmíre, kde si vytvárali i vlastné predstavy o vesmíre ako takom, slnečnej sústave, planétach a našej Zemi. Tému Vesmír  spracovali vo svojich projektoch, do ktorých zakomponovali nielen vedomosti o danej téme, ale i výtvarné umenie, a poniektorí spoločne s rodičmi vytvorili fantastické makety slnečnej sústavy.

     • Florbal žiačok - okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže vo florbale žiačok sa konalo dňa 11.11.2022. Družstvo dievčat reprezentujúce našu školu sa v súťaži  umiestnilo na 3. mieste.

     • Kultúrne vystúpenie žiakov

     • V utorok 08.11.2022 22 žiakov z našej školy spolu s deťmi z MŠ spríjemnilo popoludnie dôchodcom z našej obce.  Zaspievali, zatancovali, zarecitovali aj zahrali na hudobných nástrojoch a vyčarili tak úsmev na tvárach našich babičiek a dedkov. 

     • Slnečná sústava - 4.B trieda

     • Učenie nemusí byť vždy len nuda a keď žiaci v sebe nájdu, čo ich baví, dospeje to niekedy až do takýchto skvelých výtvorov a výroby učebnej pomôcky. Šikovná štvrtáčka venovala niekoľko dní výrobe slnečnej sústavy, ktorej prezentáciu spolužiaci ocenili obrovským potleskom.

     • Dni vedy a techniky - 9. ročník

     • Žiaci 9. ročníka navštevujúci chemický krúžok dňa 07.11.2022 navštívili v rámci Dní vedy a techniky Fakultu priemyselných technológií v Púchove. Žiaci tu videli rozličné efektné pokusy, vypočuli si zaujímavé prednášky o plastoch, o spôsoboch recyklácie plastov, o slovenských jaskyniach.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 24. októbra 2022 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili Medzinárodný deň školských knižníc.Pripravili sme rozhlasovú reláciu a výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť. Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili rozprávkové postavičky, vymýšľali pokračovanie k príbehom, tvorili a recitovali básničky, vyrábali maňušky, súťažili a pod. Niektoré z tried, ktoré  sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V októbri sa žiaci 5. ročníka školy (40 žiakov) zapojilo do projektu Záložka do knihy spája školy. Hlavným cieľom je nadviazanie kontaktov medzi  základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ v Ostrave. Žiaci oboch škôl vyrobili krásne záložky, ktoré si vzájomne preposlali.

     • Medzinárodná súťaž karate v Bratislave

     • V dňoch 15.-16.10.2022 sa uskutočnil medzinárodný turnaj karate v Bratislave pod záštitou Slovenskej federácie karate a medzinárodnej svetovej organizácie WUKF, na ktorý sa svedomito pripravovali aj pretekári zo STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE niekoľko týždňov. Turnaja sa zúčastnilo 10 štátov Európy, medzi nimi i Slovensko. Pretekári získali pre seba, klub karate a Slovensko 17 cenných  kovov: 2 x zlato, 9 x striebro a 6 krát bronz.

      Žiaci školy navštevujúci karate v súťaži získali takéto umiestnenie: S. Šimonffy -1.,2.miesto, N. Rohlíková -2.,3. miesto, A. Pavlík - 2.miesto, M.Drestova - 2.,3.miesto, L.Liptáková - 2.miesto, T.Skukálková -3.miesto, T.Prenosilová - 3.miesto, A. Prenosil - 5. miesto

      Ďakujeme reprezentantom školy za pekné výsledky.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Na školskom kole olympiády zo SJL sa zúčastnilo 28 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri práci s textom a riešení testových úloh, tvorbe a prezentácii vlastného textu. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Víťazom školského kola olympiády je Tomáš Ciesar (9.A), ktorý ako úspešný riešiteľ postúpil do okresného kola súťaže.

     • Vyučovanie v maskách- 2.C trieda 😊

     • Dnes (27.10.), posledný deň pred jesennými prázdninami, žiaci 2.C triedy opäť zažili tak trošku iné, „netradičné“ vyučovanie – učili sa totižto v maskách. Trieda bola zas plná čarodejníc, príšer, princezien či iných postáv. Okrem toho sme si ale vysvetlili, o čom je Sviatok všetkých svätých, aký je rozdiel medzi našimi Dušičkami a Halloweenom a spoločne sme si zaspomínali na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.  Žiakom sa dnešný deň nesmierne páčil a veria, že niekedy ešte niečo podobné zažijú. Prajeme všetkým príjemné a pokojné prežitie prázdnin!

     • Halloween

     • Posledné dopoludnie pred jesennými prázdninami sme si pri príležitosti Halloweenu spríjemnili v netradičnom oblečení, kde žiaci ukázali svoju kreativitu  a prišli naozaj v nápaditých kostýmoch a ručne vyrobených maskách.

     • Stolný tenis žiakov žiačok

     • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok. 

      Výsledné umiestnenie v súťaži:

      Žiaci

      1. miesto - M. Duchoň 9.B

      2. miesto - M. Szekely 7.B

      3. miesto - A. Chudada 8.B

      Žiačky:

      1. miesto - L. Palkovičová 5.B

      2. miesto - T. Geregová 9.B

      3. miesto - S. Vetková 9.B

      4. miesto - A. Lokajová 8.B

      Uvedení žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže v stolnom tenise v Púchove.

       

     • Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

     • V utorok 25.10.2022 sa Slnko, Mesiac, Zem dostali na jednu priamku a na Zemi sme mohli pozorovať zatmenie Slnka. U nás toto zatmenie bolo viditeľné ako čiastočné. Aj žiaci školy so záujmom pozorovali tento zvláštny astronomický úkaz.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje