• Krásne prežitie vianočných sviatkov praje 4.A trieda !

 • Zima - 3.A trieda

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Dňa 21.12.2022 sa v knižnici našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Aj tento rok sa v príjemnej atmosfére stretli tí najlepší, aby predviedli svoj talent a porovnali svoje schopnosti s ostatnými. Na súťaži sa zúčastnilo 10 žiakov 5.–7. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií.V okresnom kole súťaže v Púchove bude našu školu reprezentovať Ella Mičková 5.B. Víťazom súťaže blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 • Vianočná pošta - 5.-9. ročník

  V decembri sme sa so žiakmi 5. až 9. ročníka zapojili do projektu "Vianočná pošta", v rámci ktorého sme tvorili vianočné pozdravy pre starkých v domovoch dôchodcov. Veríme, že im urobia radosť :)

 • Vianočná prekážková dráha - vyučovanie TSV

 • Vianočná tvorba - 4.A trieda

  Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa tešíme malí či veľkí bez rozdielu veku. Túžbou obdarovať svojich blízkych často siahneme aj po nepotrebných veciach. My, žiaci 4.A triedy, sme sa rozhodli tento rok inak. Urobíme si čarovné Vianoce so zmysluplnými ekologickými ozdobami a k tomu ešte s neskutočnou vôňou badiánu, škorice, klinčekov....Podporili sme tak namiesto konzumu ekológiu. Veľmi nás táto výzva potešila a mnohým otvorila oči.

 • Vianoce - aktivity žiakov ŠKD

 • Lyžiarsky výcvik – 8. ročník

  V dňoch 16.-20.12.2022 prebiehal lyžiarsky kurz  žiakov 8. ročníka na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Zúčastnilo sa ho spolu 26 žiakov školy. Naši ôsmaci si počas lyžiarskeho kurzu osvojili základy lyžovania, niektorí si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti, všetci si oddýchli v prekrásnom horskom prostredí a načerpali sily na návrat do školských lavíc. Lyžiarsky kurz tak úspešne zvládli a domov si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

  Medzi najlepších lyžiarov kurzu patrili: Sofia Pavlusová 8.A, Jakub Ježo 8.B, Felix Zachar 8.B, Vanesa Kurincová 8.A, Marika Kurucová 8.A, Adam Žalúdek 8.A, Jakub Ďurčík 8.A.

  Najsnaživejšími lyžiarmi kurzu boli: Karin Šimová 8.B, Alžbeta Lokajová 8.B, Laura Drestová 8.B, Eliška Mokričková 8.A, Samuel Čerňan 8.A.

 • Vianočné tvorenie - 3.C trieda

  Žiaci z 3.C sa na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pripravovali na najkrajšie sviatky roku svojimi vianočnými výrobkami. Využili pri tom netradičný materiál ako napríklad kartón alebo papierové tanieriky. Okrem toho si skúsili aj novú techniku a to maľovanie kávou, ktorá sa im kvôli vôni veľmi páčila. Prezrite si na fotografiách, ako sa im ich výrobky krásne podarili.

 • Pečenie vianočných oblátok - 1.C trieda

  V pondelok 19.12.2022 sa v 1.C triede uskutočnilo stretnutie s vianočnými zvykmi a tradíciami - pečenie oblátok. Vstupenkou pre každú triedu bolo zaspievanie kolied a odmenou samotná ochutnávka vyrobených oblátok. 

 • Vianočná pošta - Listy Ježiškovi

  Stihli ste už tento rok napísať list Ježiškovi? Deti prvého stupňa sa poriadne zamysleli, čo by im pod stromčekom spravilo najväčšiu radosť. Ich priania boli naozaj všelijaké, od autíčok, bábik, kníh až po zdravie pre celú rodinu a lásku. Túto vianočnú poštu každoročne organizuje Slovenská pošta a doručuje listy priamo až k Ježiškovi. Teraz neostáva deťom nič iné, len netrpezlivo čakať, či im Ježiško odpíše a hlavne, či sa im na Štedrý deň rozsvietia očká radosťou zo splnených prianí.

 • Výstavka prác žiakov 5.-9. ročníka

  Dňa 15.12.2022 sa v našej škole konala výstavka prác žiakov 5.-9. ročníka. Mohli sme tu vidieť rozmanité výtvory žiakov 2. stupňa našej školy. Vystavené výrobky žiaci zhotovovali v rámci vyučovania predmetov technika a práca s materiálom.

 • Aktivity žiakov ŠKD

 • Aktivity žiakov ŠKD

 • Stolnotenisový turnaj žiakov školy s dôchodcami

  V stredu 14.12.2022 sa na našej škole konal stolnotenisový turnaj žiakov školy s členmi Klubu dôchodcov z Lednických Rovní. Súťažiaci si v turnaji zmerali svoje sily.

  Výsledné umiestnenie v súťaži po vzájomných zápasoch:

  1. miesto – p. Kucharik ml.

  2. miesto – p. Kucharik st.

  3. miesto – M. Duchoň 9.B

  4. miesto – L. Palkovičová 5.A

  Turnaj sa niesol v priateľskom a športovom duchu. Z turnaja odchádzali spokojní dôchodcovia i naši žiaci.

 • Vianočná nálada - krúžok Z každého rožka troška

  Žiaci krúžku "Z každého rožka troška" sa naladili na vianočnú atmosféru. Zdobili spolu medovníčky cukrovou polevou, ktorú si aj sami pripravili a počúvali  pri tom vianočné piesne. 

 • Tvorba žiakov na krúžku Lego

 • Prvá pomoc - 2.A trieda

  Zážitkovú hodinu prvouky na tému Prvá pomoc absolvovali dňa 09.12.2022 žiaci 2.A triedy. Zdravotníčka im na názorných ukážkach a príkladoch priblížila podanie prvej pomoci v rôznych situáciách. Druháci tak mali možnosť vyskúšať si zotavovaciu polohu, prvú pomoc pri dusení, pri kolapse, pri krvácaní, pri popálení, pri epilepsii a rovnako sa oboznámili s troma príznakmi mozgovej porážky, získali veľa užitočných informácií.

 • Pytagoriáda

  Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda" sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 07.-08.12.2022. Do súťaže sa zapojili žiaci  3. - 8. ročníka školy. V súťaži si zmerali svoje sily žiaci, ktorých matematika nielen baví, ale hravo zvládajú aj ťažšie úlohy zamerané na logické myslenie. Úlohy boli zaujímavé a všetci ich zvládli zväčša veľmi dobre. Najlepší riešitelia nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

 • Prekvapenie bez obalu - 4.A, 4.B trieda

  Prekvapenie bez obalu. Takto znela novembrová výzva celoročnej súťaže 4.A a 4.B triedy, ktorá je zameraná na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Naše kolektívy táto téma trochu prekvapila, pretože bezobalový obchod v našej obci nemáme.  A veľa našich žiakov o takom ani nepočula. O to sme radšej, že v našom okresnom meste v Púchove sme taký obchod objavili. Volá sa Eko komôrka. Čo nás najviac prekvapilo? Úplne všetko! Že sa dá okrem kofoly čapovať aj zubná pasta, že uhlím nielen kúrime, ale nachádza sa aj v čiernom mydle, že obrúsky poznáme papierové, ale aj voskové, že tovar môžeme nabrať do vlastnej nádoby alebo vrecúška. Dozvedeli sme sa, že veľká časť odpadu, ktorý máme doma, vzniká hlavne pri nákupoch. Vedeli ste, že každý občan vyprodukuje priemerne 446 kg komunálneho odpadu za rok? Alarmujúce je, že toto číslo každoročne rastie. Zhruba polovicu z neho tvoria z veľkej väčšiny obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok vyprodukuje pol milióna ton odpadov z obalov. Preto je dobré premýšľať a odpad redukovať na minimum. Sme radi, že tieto kritéria spĺňajú hlavne bezobalové obchody. A dokonca sa na 4.A usmialo šťastie a v novembri sme získali zelený balíček greenfluencera.

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria