• Ochrana života a zdravia

  V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci prvého a druhého stupňa v dňoch 11.-12.05.2023 teoretickú a následne aj praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili taktiež prakticky, pričom si spolu navzájom i zasúťažili. Absolvovali obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, orientáciu v teréne, hod granátom na cieľ... Samozrejme nechýbali ani rozličné športové hry a opekačka.

 • Atletika ZŠ – okresné kolo

  Dňa 12.05.2023 sme sa zapojili do okresného kola športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Žiaci školy súťažili v rôznych atletických disciplínach.

   

 • Prvouka – 2.A trieda

  Vyučovacie hodiny prvouky v 2. A triede na tému voda a pôda boli veľmi zaujímavé. Žiaci niekoľko dní pozorovali zloženie a úrodnosť rôznych druhov pôdy, rozpustnosť látok vo vode a taktiež si presadili svoju úrodu do minizáhradky v areáli školy.

   

 • Tvorba žiakov ŠKD

 • Záložky ku Dňu matiek - aktivity žiakov ŠKD

 • Chemická olympiáda – krajské kolo

  Dňa 27.04.2023 sme sa zapojili do krajského kola chemickej olympiády, ktoré sa konalo v Novákoch. Všetci naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády. V konkurencii 32 súťažiacich z celého Trenčianskeho kraja sa naši chemici umiestnili nasledovne:

  Emma Mierná 9.A - 3. miesto

  Tatiana Vicenová 9.B - 20. miesto

  Vanessa Dubová  9.B - 22. miesto

   

 • Zelený svet 2022 - výtvarná súťaž

  Zelený svet 2022 je názov medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže, do ktorej sa nelenili zapojiť aj naši žiaci 2.stupňa školy. Výsledky ich práce na tému: ''Voda je život", boli zaslané do ďalšieho kola tejto výtvarnej súťaže.

 • Výroba náramkov - aktivity žiakov ŠKD

 • Ako sme ulovili Lovca hradov - 4. ročník

  Dňa 25.04.2023 zavítal do 4.A a 4.B pán Lukáš Malečka. Niektorí Slováci ho poznajú ako Lovca hradov. Jeho  netradičná záľuba ho priviedla  k cestovaniu po okolitých krajinách, ale hlavne k spoznávaniu hradov a zrúcanín, ktoré chodieva „loviť“. Tejto záľube sa venuje už viac ako dva roky a čoskoro prekročí hranicu 500 navštívených hradov. Prezradil nám, kam chodieva najčastejšie, čo by odporučil iným a hlavne to, čo na svojich cestách pozažíval. Okrem Slovenska  ho očarili hrady v krajinách ako  Česko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko. Na Slovensku nám odporúčal navštíviť všetky hrady. Najskôr je dobré absolvovať nejaké ľahšie túry, respektíve nenáročné hrady a postupne aj tie náročnejšie. Jeho top hrady sú Uhrovec, Starhrad, Súľov, Ostrý Kameň a Zniev. Ďakujeme aj pani Ing. Pechovej sa sprostredkovanie tohto stretnutia.

 • Lego krúžok - tvorba žiakov

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 24.- 25.04.2023. Zúčastnili sa ho budúci prváčikovia, ktorí nám predviedli všetko, čo sa v materskej škole už naučili. Dozvedeli sme sa od nich ako veľmi sa tešia do prvej triedy. V septembri tak privítame v školských laviciach prvého ročníka 55 nových žiakov našej školy.

 • Liahnutie včielok samotárok na našej škole – 4.A,B trieda

  Včielky sa liahnu z tzv. kokónov. Kokón je niečo ako ochranné puzdro, v ktorom včielka pokojne spí až pokiaľ príroda na jar včielky nezobudí. Kokóny včielok samotárok sme dostali v liahni z Martinových sadov v Horenickej Hôrke. Ak nastane správna teplota, príroda sama zariadi, aby sa včielky začali liahnuť. My sme mali možnosť v našom sade vidieť ako sa včielky liahnu. Ako prví sa začali liahnuť samčekovia. Sú menší ako samičky a na hlave majú biele štetinky. Po narodení preletia a hľadajú si potravu z rozkvitnutých kvetov. Na večer a za zlého počasia sa nasťahujú do prázdnych trubičiek a tam počkajú do ďalšieho dňa. Takto trávia dni pokiaľ sa nezačnú liahnuť samičky. Pozorovali sme , že včielky ihneď po narodení majú ešte zložené krídla. Potrebujú preto nejaký čas, aby sa rozcvičili a mohli odletieť za potravou. Toto je veľmi kritický čas, kedy nie sú chránené a nemôžu sa brániť. Samotárska včielka navštívi denne až 2000 kvetov. Sme radi, že aj takýmto spôsobom , chovom včielok samotárok môžeme prispieť k zveľaďovaniu životného prostredia.

 • Spoločne za čistú obec

  V rámci Dňa Zeme sa žiaci školy zapojili v piatok 21.04.2023 do aktivity „ Spoločne za čistú obec“. Zúčastnili sme sa čistenia jednotlivých častí našej obce, vyzbierali  sme spolu 94 vriec odpadkov a pomohli tak nielen prírode, ale prispeli sme i k zlepšeniu životného prostredia v  obci.

 • Aktivity žiakov - 4.B trieda

  S blížiacim sa dátumom školy v prírode si žiaci 4.B vyrobili vlastné tričká, vďaka ktorým budú športové aktivity či turistika radosťou. Keďže lokalita sa nazýva Králiky, aké lepšie logo ako Bob a Bobek - Králiky z klobúka, sme si mohli zvoliť? 

 • Slávik Slovenska - školské kolo

  Aj tento školský rok 2022/2023 sa koná celoštátna súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Práve prebieha už jej 31. ročník. Slávik Slovenska je charizmatické podujatie, má svoju dušu, vôňu a neopakovateľnú atmosféru. Teší nás, koľko talentovaných spevákov zostalo verných slovenskej ľudovej piesni. Školského kola súťaže sa dňa 17.04.2023 zúčastnilo 26 žiakov  1.-8. ročníka našej školy.

  Víťazi jednotlivých kategórií sú:

   l. kategória:

  1. miesto - Šedíková Sára 2.B.,

  2. miesto - Rác Dominik 3.B

  3. miesto - Čerňanová Adela 2.B , Krpelanová Ela 1.B

  ll. kategória:

  1. miesto - Mičková Ella 5.B

  2. miesto - Rácová Silvia 5.B

  3. miesto - Rajníčková  Alžbeta 5.A

  lll. kategória :

  bolo udelené 2. miesto - Vanese Eglyovej  8.B

  Všetkým patrí veľká gratulácia a víťazom jednotlivých kategórií držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 10.05.2023 v Púchove.

 • Deň Zeme - 2. ročník

  Pani učiteľky v spolupráci s deviatakmi v rámci Dňa Zeme pripravili pre druhákov aktivity v areáli školy. Žiaci 2.A, 2.B a 2.C triedy v skupinách plnili úlohy a odpovedali na otázky týkajúce sa hlavne predmetu - prvouka. Za správne odpovede dostávali body, ktoré zbierali na kartičku. Skupiny, ktoré získali najviac bodov boli ohodnotené drobnými darčekmi. Aktivita sa všetkým veľmi páčila. 

 • Rovesnícke vzdelávanie o včelách

  Na hodinu Prvouky medzi žiakov z 2.B triedy zavítali spolužiaci zo 4.A a 4.B, ktorí ich učili o včelách. Štvrtáci druhákom porozprávali zaujímavosti zo života včiel, ukázali im svoje projekty, oboznámili ich so životom včiel samotárok, o ktoré sa starajú. Predstavili im ochranný včelársky odev i včelie voskové plásty. V poslednej časti hodiny si svoje poznatky zopakovali a vyskúšali sladké jabĺčka ochutené medom. Takéto rovesnícke učenie sa páčilo druhákom aj štvrtákom. 

 • Mini futbal - predkolo

  Dňa 18.04.2023 sa družstvo školy zúčastnilo predkola športovej súťaže v Mini futbale McDonalds žiakov a žiačok základných škôl. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 3. mieste.

 • Ovocný deň - 3.C trieda

  Aj žiaci 3.C sa 14.04.2023 zapojili do projektu Ovocný deň. Najskôr si spoločným rozhovorom pripomenuli, že ovocie je dôležitou zložkou zdravej stravy každého človeka. Potom si nakreslili obrázok s takým ovocím, ktoré bolo podľa nich použité na výrobu ovocného pyré. Po ochutnávke štyroch príchutí ovocného pyré si žiaci v triede spravili malú anketu, kde zoradili príchute do rebríčka podľa toho, ktorá príchuť im najviac chutila. Zistili sme, že najviac v triede chutila príchuť jablko-hruška.

 • Včielky v našej škole - 4.A, 4.B trieda

  Viac ako 90% druhov včiel nežije v žiadnom spoločenstve, nazývajú sa včely samotárky. Nevytvárajú med, napriek tomu sú veľmi dôležité. Opeľovaním totiž tieto malé tvory vykonávajú veľký kus užitočnej práce a to nielen pre záhradu, ale aj pre celý svet. Opeľovanie je životne dôležitá činnosť nielen pre samotných opeľujúcich, ale aj pre celý ekosystém vrátane človeka. Len málokto sa v súčasnosti zamyslí nad tým, čo by sa stalo, keby zmizol všetok ten hmyz, ktorý sa na opeľovaní veľkou mierou podieľa. Vedeli ste, že viac ako 80% všetkých rastlín je na vonkajších opeľujúcich organizmoch závislá? Zvyšok rastlín je opeľovaný iným spôsobom, napríklad pomocou vetra či vody. Vyzerá to teda pomerne jednoznačne, bez opeľujúceho hmyzu by sme my ľudia najskôr neprežili a pokiaľ áno, tak nie na dlho. Preto chceme poďakovať pánovi Martinovi Körmendymu, http://www.martinovesady.sk/  , ktorý našej škole daroval takéto včielky samotárky /Osmia Rufa/.  My, žiaci 4.A a 4.B triedy, sa budeme o ne s láskou starať. Ďakujeme!

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria