• Chemická olympiáda

  Dňa 28.04.2022 sme sa zapojili do krajského kola chemickej olympiády, ktoré sa konalo v Novákoch. Všetci naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády. V konkurencii 39 súťažiacich z celého Trenčianskeho kraja sa naši chemici umiestnili nasledovne:

  Andrej Majerko 9.B - 10 miesto

  Richard Hrutka 9.B - 13. miesto

  Aneta Kozáčková 9.A - 22. miesto

  Timotej Púček 9.B - 26. miesto

 • Stolný tenis žiačok

  Dňa 29.04.2022 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže v stolnom tenise, ktorého súčasťou boli aj reprezentantky našej školy. Družstvo dievčat v zložení: Tamara Geregová 8.B, Sophia Vetková 8.B, Alžbeta Lokajová 7.B si v súťaži vybojovalo 2. miesto.

 • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

  Ďalší ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal v piatok 29.04.2022 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 220 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepším bežcom odovzdal starosta obce Mgr. Marian Horečný a riaditeľka školy PhDr. Ľuba Potočná víťazné poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

 • Zeleň v našom okolí - aktivity Zelenej školy

  V našej škole to žije na zeleno. Veď právom patríme k školám, ktoré vlastnia medzinárodný certifikát Zelenej školy. Žiaci 3. ročníkov sa tiež veľmi radi zapájajú do rôznych aktivít Zelenej školy. Tentokrát sme využili spoluprácu s Obecným úradom v Lednických Rovniach a s Mgr. Kucejovou sme sa 26.04.2022 vybrali do miestneho historického parku. Tu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o stromoch, kríkoch a rastlinách. Spoznali sme kanadské topole, šesťramennú chránenú lipu, aleje gaštanov, zaujali nás porasty borovíc, platany, japonské javory ako aj skalníky, brečtany, zemozelene...Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

 • Týždeň módy v ŠKD

  V školskom klube detí sme mali týždeň módy. Žiaci sa počas tohto týždňa stali módnymi návrhári - šaty najskôr navrhli na papier a potom svoje návrhy realizovali. Vytvorili taktiež aj doplnky - náramky, náušnice, náhrdelníky, kabelky zo zostatkového a odpadového materiálu. Pracovali v skupinkách a išlo im to skvele. V závere týždňa sme si spravili módnu prehliadku, na ktorej nám modelky predviedli svoje modely. 

 • Slávik Slovenska

  Dňa 28.04.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Tento rok do školského kola postúpilo 14 žiakov.

  Víťazi jednotlivých kategórií:

  I. kategória: 1.miesto: Dominik Rác 2.B, 2. miesto Mia Chupáčová 1.B, 3. miesto: Andrej Pecho 3.A

  II. kategória: 1.miesto: Ella Mičková 4.B, 2. miesto: Silvia Rácová 4.B, 3.miesto: Laura Palkovičová 4.A, Tamara Papučová 6.A

  Do okresného kola súťaže v speve ľudových piesní v Púchove postúpili D. Rác a E. Mičková. Všetkým súťažiacim a hlavne víťazom blahoželáme!

 • Futbal žiakov a žiačok

  Okresného kola športovej súťaže vo futbale sa dňa 28.04.2022 zúčastnili mladšie žiačky a mladší žiaci školy. Družstvo dievčat sa v súťaži umiestnilo na 2. mieste, družstvo chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 25.- 26.04.2022. Zúčastnili sa ho budúci prváčikovia, ktorí nám predviedli všetko, čo sa v materskej škole naučili, dozvedeli sme sa ako veľmi sa už tešia do prvej triedy. V septembri tak privítame medzi nami 54 nových žiakov našej školy.

 • Prednáška o ochrane životného prostredia

  V utorok 26.04.2022 žiaci školy absolvovali v rámci aktivít Zelenej školy odbornú prednášku o ochrane životného prostredia, o historickom parku v Lednických Rovniach a o stromoch, ktoré sa v parku nachádzajú.  Mgr. Kucejová upútala žiakov svojimi zaujímavými prednáškami nielen o vzácnych stromoch v parku, ale i o histórii samotného parku v našej obci. 

 • Deň Zeme - 2.B trieda

  Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 2.B spestrili vyučovanie rôznymi aktivitami. Na hodine výtvarnej výchovy využili svoju fantáziu, vedomosti a vytvorili pekne obrázky. 

 • Deň Zeme v ŠKD

  22. apríl - Deň Zeme si žiaci v školskom klube detí pripomenuli aj takýmito aktivitami...

 • Deň s Andersenom

  Dňa 20.04.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň s Andersenom. V tento deň si starší žiaci vyskúšali prácu s mladšími spolužiakmi realizáciou rôznych aktivít, ako napríklad čítanie kníh, tvorenie viet pomocou slov na kamienkoch, hádanky, tvorba komixov podľa prečítanej knihy. Žiaci 1. stupňa  si vyskúšali a naučili sa niečo nové a tešia sa na ďalšie stretnutie s knihami a staršími spolužiakmi.

 • Florbal žiačok

  Dňa 22.04.2022 sa družstvo žiačok školy zúčastnilo okresného kola športovej súťaže vo florbale. Naše dievčatá si v tejto súťaži vybojovali 2. miesto.

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční

  25. apríla 2022 od 8.00 do 17.00 hod.

  a  26. apríla 2022 od 8.00 do 14.00 hod.

  v pavilóne B na prízemí ZŠ aj s účasťou dieťaťa.

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  POKYNY A TLAČIVÁ POTREBNÉ K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 • Hvezdáreň Žiar nad Hronom - 6.A, 6.B trieda

  V rámci vyučovania predmetu geografia sa aj žiaci 6. ročníka školy zúčastnili dňa 20.04.2022 exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Šiestaci sa tu pútavou formou dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našej Zemi, planétach, vesmíre i astronómii.

 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

  Dňa 13.04.2022 sa v našej škole uskutočnil Veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra, majsterku školy v stolnom tenise na rok 2022. Majstrom školy sa stal Adam Uhlík 9.B, majsterkou školy sa stala Tamara Geregová 8.B.

  Umiestnenie žiakov v súťaži:

  1. miesto - A. Uhlík 9.B

  2. miesto - J. Ďurčík 7.A

  3. miesto - M. Taraba 8.B

  4. miesto - R. Hrutka 9.B

   

  Umiestnenie žiačok v súťaži:

  1. miesto - T. Geregová 8.B

  2. miesto - A. Lokajová 7.B

  3. miesto - A. Stachová 7.A

   

   

 • Kraslice - 2.C trieda

  Žiaci z 2.C triedy sa pripravili na Veľkú noc a na hodinách výtvarnej výchovy si vyzdobili kraslice a vyrobili veľkonočný pozdrav.

 • Vybíjaná žiačok - okresné kolo

  Dňa 13.04.2022 sa družstvo dievčat školy zapojilo do okresného kola súťaže vo vybíjanej žiačok. Naše reprezentantky sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

 • Veľkonočné tvorenie - krúžok Šikovníček

  Žiaci si na krúžku Šikovníček vytvorili krásne veľkonočné dekorácie. Vyskúšali si pritom prácu s rôznymi materiálmi ako napríklad kartón, papierové tanieriky, špajdle alebo plastelína.

 • Florbal žiakov

  Dňa 12.04.2022 si družstvo žiakov školy vybojovalo 2. miesto v predkole športovej súťaže vo florbale.

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria