• Pozdravy pre starých rodičov - 1.A trieda

  Pamätáte si ako ste sa učili v prvej triede písať prvé písmená? Krasopisne , správne a bez chýb? Tak sa pozrite, ako sa nám to v 1.A triede podarilo. Vytvorili sme pozdrav pre babku a dedka.

 • Stolný tenis žiačok – okresné kolo

  Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok sa dňa 03.11.2023 zúčastnilo družstvo žiačok školy v zložení: V. Branišová 9.B, A. Lokajová 9.B, A. Stachová 9.A, S. Motolová 9.A. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 3. miesto.

 • Tvorenie z papiera - pracovné vyučovanie - 3.A trieda

 • Tvorba žiakov ŠKD

 • Halloween v našej škole

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 23.10.2023 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Pripravili sme výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť.
  Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili, tvorili, súťažili a pod. Niektoré z tried, ktoré  sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci. 

 • Deň jablka - žiaci 1. stupňa

 • Olympiáda zo SJL

  Dňa 17.10.2023 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Na školskom kole sa zúčastnilo 24 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri práci s textom a riešení testových úloh. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
  Víťazkou školského kola OSJL je Annamária Stachová 9.A, ktorá ako úspešná riešiteľka postúpila do okresného kola súťaže.

 • Mesiac úcty k starším v ŠKD

 • Deň jablka v ŠKD

 • Plavecký výcvik - 3.ročník

  V dňoch od 16.-20.010.2023 absolvovali žiaci 3. ročníka plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Pod dohľadom skúsených tréneriek sa zoznamovali s vodou a rozvíjali svoje plavecké zručnostiKaždému sa podarilo splniť cieľ – odbúrať strach z vody a zaplávať jedným plaveckým štýlom, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si tak hrdo všetci účastníci odniesli "mokré" vysvedčenie.

 • Október v ŠKD

 • Pasovanie prvákov

  V piatok 20.10.2023 sa žiaci 1. ročníka stretli so starostom obce. V priestoroch základnej školy boli slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Všetci prváci si hrdo odnášali v ruke uvítací list a malý darček. Poďakovaním od žiakov bolo pekné vystúpenie plné pesničiek, básničiek a recitácie, ktoré si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili.

 • Tanečná show

  Vo štvrtok 19.10.2023 sme v školskej telocvični privítali tanečnú školu - "Choreofactory." Predviedla nám svoju tanečnú show a ukázala, že tancovať môže každý.

 • Výstavka ovocia a zeleniny

 • Exkurzia Martinove sady

  Dňa 17.10.2023 navštívili zástupcovia žiackeho kolégia Zelenej školy Eko farmu „Martinove sady“ v Horenickej Hôrke. Prezreli si pestované rastliny, stromy v sade, produkty vyrábané na farme, ale aj zvieratká chované na farme. Od majiteľa sa žiaci dozvedeli rozličné zaujímavé informácie, nielen o živote včiel a čmeliakov.

 • Svetový deň zdravej výživy

  Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu. Dnešná populácia žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí chyby, to je dôvod, prečo je dôležité sa tejto téme venovať.

 • Výstavka žiackych výrobkov

 • Tvorba žiakov v ŠKD

 • Stolný tenis – školské kolo

  Dňa 13.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok školy.

  Výsledné umiestnenie:

  Žiaci:

  1. miesto - J. Ďurčík 9.A

  2. miesto - T. Hanták 8.B

  3. miesto - M. Szekely 8.B

  4. miesto - D. Trenčan 9.B

  Žiačky:

  1. miesto - A. Lokajová 9.B

  2. miesto - V . Branišová 9.B

  3. miesto - A.M. Stachová 9.A

  4. miesto - S. Motolová 9.A

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria