• Jeseň v ŠKD

 • Jesenná tvorba na vyučovaní - 4.A trieda

 • Práce žiakov ŠKD

 • Malý futbal žiakov - predkolo

  Dňa 06.10.2023 sa družstvo mladších žiakov školy zapojilo do predkola športovej súťaže vo futbale. Naši chlapci v súťaži obsadili 2. miesto.

 • Úspech žiačok školy

  Žiačky našej školy Dominika Myšáková (4.A) a Timea Skukálková (4.C) sa zúčastnili majstrovstiev sveta v chorvátskom Zadare. Tanečná skupina mažoretiek "Nelly," ktorej sú súčasťou, získali krásne prvé miesto a stali sa tak majsterkami sveta vo svojej kategórii. 

 • Súťaž v karate

  V sobotu 30.09.2023 sa konala v Prievidzi súťaž v karate - 4. kolo Slovenskej federácie v karate a kobudo. Súťaže sa zúčastnilo cez 500 pretekárov z celého Slovenska. Žiaci našej školy navštevujúci krúžok karate pod vedením p. Jána Daniša si vybojovali v súťaži pekné umiestnenia:
  Tamarka Prenosilová - 1.miesto, Laura Liptáková - 2.miesto, 2.miesto, 3.miesto, Nela Rohlíková - 2. miesto, 2.miesto, Sofia Šimonffy - 2. miesto, 3. miesto, Elisabetta Carbone - 2. miesto, Ľubomír Janovec - 2. miesto, Gretka Putalová - 2. miesto, Adrián Pavlík - 3. miesto, 3. miesto, Michal Janovec - 3. miesto, Karolína Bednárová - 3. miesto, Lea Mičková - 3. miesto, 3. miesto, Petra Morovianová - 3. miesto, Martina Drestová - 3. miesto.

 • Do školy na bicykli

  V dňoch 25. -29.09.2023 sa aj naša škola zapojila do aktivity „Do školy na bicykli“ alebo kolobežke. Aktivitou sme sa snažili o zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov i učiteľov, o radosť z cesty do školy a hlavne zo školy. V závere týždňa boli mladší žiaci odmenení odznakom a starší saganovskou kartičkou, ktorá je platná počas celého školského roka a slúži na vymazanie zlej známky. Počas celého týždňa prišlo do školy na bicykli 226 žiakov. Najcyklistickejšou triedou sa stala 7.A. Všetkým cyklistom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ešte väčšiu účasť na budúci školský rok. Poďakovanie patrí aj žiačkam, ktoré každé ráno zapisovali cyklistov.

 • Tvorba žiakov ŠKD

 • Svetový deň mlieka v školách

  Svetový deň mlieka v školách (27.9.) je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Samozrejme tento deň sme si v rámci vyučovania pripomenuli i na našej škole rôznymi aktivitami žiakov - projektovým vyučovaním, pracovnými listami s tematikou mlieka, súťažami, básničkami o mlieku, spievaním piesní, ochutnávkou mliečka a samozrejme aj rozličných výrobky z neho.

 • Svetový deň mlieka v školách - exkurzia 5. ročník

  Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách (27.9.) sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili na exkurzii zameranej na chov hospodárskych zvierat. Žiaci sa oboznámili s pôvodom mlieka, jeho spracovaním a diskutovali o prospešnosti mliečnych výrobkov. Svoje poznatky zužitkovali pri riešení úloh zameraných na túto tému.

 • Jesenná tvorba v ŠKD

 • Európsky deň jazykov

  Žiaci prvého stupňa školy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.). Naučili sa zdraviť v rôznych jazykoch, vyrobili si vlastné anglické pexeso a aj sa s ním zahrali. 

 • Do školy na bicykli

 • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

  Ďalší ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal vo štvrtok 14.09.2023 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 193 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepší športovci boli odmenení víťaznými pohármi a diplomami, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

 • Ochrana života a zdravia

  V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa školy dňa 07.09.2023 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2023 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

  V pondelok  04.09.2023 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2023/2024. Osobitne sme privítali v  základnej škole 58 našich nových žiakov - prváčikov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov našej školy úspešný.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

 • Skalka nad Váhom, Butkov - 5. ročník

  Dňa 29.06.2023 žiaci 5. ročníka školy navštívili v rámci náboženskej výchovy pútnické miesta v našom okolí - Butkov / Ladce/ a Skalku nad Váhom.

 • Školský výlet Piešťany

  Žiaci 9. A, 9. B a 8. B triedy sa dňa 27.06.2023 zúčastnili na školskom výlete, počas ktorého navštívili Park miniatúr v Podolí, absolvovali plavbu po Sĺňave v Piešťanoch; pokračovali prehliadkou mesta a ukončili návštevou OC. 

 • Zatoč s odpadom - 4. ročník

  Celoročná súťaž Zatoč s odpadom sa blíži ku koncu a naša posledná výzva bola Raz a dosť. S veľkou chuťou,  ale aj nostalgiou sme sa zapojili do poslednej výzvy. Vrecko – igelitka? Jednoznačne u nás vyhralo vrecko a najlepšie to, čo sme si sami vyrobili, ušili.  Igelitka je krehká, vydrží väčšinou len jedno použitie a potom je z nej odpad. Látková taška, vrecúško  vydrží roky a tiež znesie väčšiu váhu bez pretrhnutia. Obchody dajú ročne do obehu 100 miliárd igelitových tašiek. Väčšina z nich sa použije iba raz na približne 20 minút. Koľko ľudskej práce, energie, prírodných zdrojov, znečistenia... a to všetko kvôli pár minútam. Používať tieto ale aj ďalšie jednorazové obaly nie je (eko)LOGICKÉ.  Veríme, že aj vďaka nám, žiakom štvrtých ročníkov, bude naša Zem krajšia a zdravšia.

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria