• Exkurzia Banská Štiavnica - 8. ročník

  V rámci vyučovania predmetov geografia a biológia sa dňa 19.10.2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka školy exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Banku Lásky, jediný trezor lásky na svete vytvorený z veršov básne A. Sládkoviča - Marína, v mineralogickom múzeu si pozreli expozíciu viac ako 400 rôznych druhov minerálov nielen zo Slovenska, ale i z celého sveta. Banské múzeum v prírode bolo tiež veľmi zaujímavé. V baníckom plášti, v prilbe a s lampášom preskúmali žiaci areál šachty Ondrej a štôlne Bartolomej.

 • Pozdravy pre starých rodičov - aktivity žiakov ŠKD

 • Aktivity žiakov - krúžok Remeslo má zlaté dno

  Žiaci navštevujúci krúžok Remeslo má zlaté dno vyrábali, aranžovali jesenné dekorácie.

 • Florbal žiakov

  Dňa 18.10.2022 sa družstvo žiakov školy zapojilo do predkola športovej súťaže vo florbale. Naši chlapci v súťaži obsadili 4. miesto.

 • Čajový deň - aktivity žiakov ŠKD

  Svetový deň výživy (16.10.) si žiaci školského klubu detí pripomenuli okrem diskusie o zdravej výžive aj zážitkovou degustáciou a ochutnávkou čajov, ktoré si sami pripravili a doniesli. Na záver si všetci vyrobili papierové hrnčeky. 

 • Jesenná tvorba a výzdoba ŠKD

  S príchodom jesene si žiaci v školskom klube detí vyskúšali rôzne techniky s využitím prírodných materiálov, ktoré našli v prírode. 

 • Múzeum praveku Bojnice - 14.10.2022 - 6. ročník

 • Bábkové divadlo - 2.B trieda

  Druháci s obľubou objavujú nové veci. Radi čítajú knihy a veľmi sa tešia na návštevu bábkového divadla. Na dnešnej hodine slovenčiny sa oboznámili s pojmami : bábkové divadlo, opona, javisko, hľadisko, bábky. V skupinách si vyskúšali, že pripraviť, nacvičiť a zahrať bábkové divadlo je náročné. Všetko hravo zvládli. Za svoje bábkové predstavenie si vyslúžili potlesk a 1*.

 • Návšteva obecnej knižnice - 4. ročník

  „Čítanie sú dvere do čarovného sveta“, F. Mauriac, tak takýmto citátom nás privítala novootvorená obecná knižnica v Lednických Rovniach.  V rámci výchovno - vzdelávacej činnosti sa snažíme aj o to, aby žiaci získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Knihy sa dajú kúpiť, ale aj požičať. Pracovníčka knižnice ich previedla čarovným svetom kníh, vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať, prečítala žiakom humornú rozprávku... Veríme, že týmto spôsobom si žiaci vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. A tá najúžasnejšia správa pre našu knižnicu... v našej obci vyrastajú milovníci kníh a možno kopec autorov, ilustrátorov a čitateľov.

 • Vítanie jesene - 4.A trieda

  Aj 4.A trieda privítala farebnú a slnečnú jeseň...

 • Aktivity žiakov - krúžok Z každého rožka troška

  Jesenné tvorenie žiakov na krúžku Z každého rožka troška. 

 • Suchý ľad - aktivity žiakov ŠKD

  V rámci zážitkového  učenie sa žiaci školského klubu detí dozvedeli zaujímavé informácie o "suchom ľade",  jeho výrobe, vlastnostiach, praktickom využití v bežnom živote. 

 • Aktivity žiakov - krúžok Remeslo má zlaté dno

  Žiaci navštevujúci krúžok Remeslo má zlaté dno si vyskúšali tkanie koberca na tkáčskom stroji a vyrábali ježkov z papiera.

 • Jeseň - 2.B trieda

  "Jesenné" práce žiakov 2.B triedy na hodinách výtvarnej výchovy.

 • Futbal žiačok

  Okresné kolo športovej súťaže vo futbale žiačok sa konalo dňa 11.10.2022. Družstvo dievčat školy obsadilo v súťaži 3. miesto.

 • Jesenné tvorenie - aktivity žiakov ŠKD

 • Športové popoludnie

  Dňa 10.10.2022 sa uskutočnilo v areáli školy športové popoludnie. Zúčastnili sa ho žiačky 5.-7. ročníka, ktoré si spolu zašportovali a zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Medzi najšikovnejšie športovkyne patrili: Tamara Geregová 5.B a Nela Rohlíková 7.A.

 • Svetový deň úsmevu - 2.B trieda

  V piatok 7. októbra v 2.B sme začínali pozdravom DOBRÉ RÁNO a milým ÚSMEVOM. Úsmev z tváre nám nezmizol ani na hodine slovenčiny, kde sme sa učili ukladať slová podľa abecedy. Na matematike sme sa učili rozkladať čísla a zas sme objavili úsmev na tvári tých, ktorým sa darilo. Všetkým vyčarili úsmev tretiaci z 3.C, ktorí nás prišli rozosmiať. Aby sme boli usmiati aj naďalej prečítali sme si „Kto vyplazuje OČI" .Na prvouke sme si podľa plánu zahrali hru - Navigátor. Najviac sme sa zasmiali, keď sme si vytvorili naše tváre s úsmevom.

 • Svetový deň úsmevu - 2.A trieda

  Ani v 2.A triede žiaci  nezabudli na Svetový deň úsmevu. Vystihli a nalepili si úsmevy z papiera na špajdlu a zatancovali si na "úsmevné" piesne. 

 • Svetový deň úsmevu - 3.C trieda

  Žiaci z 3.C triedy si pri príležitosti Svetového dňa úsmevu - 07.10.2022 vyrobili veľké papierové úsmevy. Počas dňa navštívili triedy prvého stupňa a snažili sa svojimi výrobkami vykúzliť úsmev na tvárach kamarátov z iných tried. Žiaci boli šťastní, že sa im podarilo ostatných rozveseliť a popriať im pekný Svetový deň úsmevu.

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria