• Chemická olympiáda – krajské kolo

     • Dňa 18.04.2024 sa v Novákoch stretli v krajskom kole chemickej olympiády najlepší žiaci z Trenčianskeho kraja. V silnej konkurencii 39 účastníkov súťaže sa tým najlepším chemikom stal a 1. miesto získal žiak 9.B triedy Tadeáš Mičko. Na peknom 12. mieste sa umiestnila aj Alžbeta Lokajová 9.B. Našim šikovným reprezentantom blahoželáme.

     • Zážitkové učenie – 3. ročník

     • Tretiaci dňa 18.04.2024 zažili na prírodovede veľké prekvapenie. Učivo o plazoch bolo zaujímavé, dlhé, okaté, vyplazujúce jazyk a hlavne každý kto chcel, mohol si ho pohladkať. O čom je reč? O Žofke, užovke červenej. Pani učiteľka, milovníčka hadov, žiakom prezradila a ukázala rôzne zaujímavosti zo života hadov.

     • Beseda so včelárom

     • V piatok 12.04.2024 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili besedy so včelárom pánom Mirkom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o včelách a včelárstve. Včielky si mohli naživo poobzerať, chytiť a ochutnať aj sladký medík.

     • Matematická olympiáda – krajské kolo

     • Krajské kolo matematickej olympiády sa konalo dňa 26.03.2024 v Trenčianskej Teplej. Zo 40 účastníkov súťaže sa reprezentanti školy umiestnili nasledovne: 13. miesto obsadil J. Ďurčík 9.A a 23. miesto T. Mičko 9.B. Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Včely, včielky, včeličky

     • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom „Včely, včielky, včeličky“, v ktorej sa E. Bakošová 3.B umiestnila na 3. mieste a T. Dubová 4.C získala cenu poroty.

     • Slávik Slovenska – školské kolo

     • Dňa 09.04.2024 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. V tomto školskom roku prebieha už 32. ročník a zapojilo sa 22 žiakov z našej školy. Garantom súťaže je operný spevák Peter Dvorský. Slávik Slovenska je súťaž v speve ľudových slovenských piesní. A ako sa našim spevákom darilo?

      1. kategória: /1.-3.roč./

      1. miesto: Krpelanová E. 2.B

      2. miesto: Čerňanová A. 3.B

      3. miesto: Chupáčová M. 3.B

      2. kategória: /4.- 6. roč./

      1. miesto: Pecho A. 5.A

      2. miesto: Rác D. 4.B

      3. miesto: Rácová S. 6.B

      3.kategória: /7.-9. roč./

      2. miesto: Papučová T., Jamborová V. 8.A

      Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, do ktorého postúpili Andrej Pecho a Ela Krpelanová.

     • Prednáška „ Bobuľové ovocie “ – 6. ročník

     • Dňa 10.04.2024 sa žiaci 6. ročníka a členovia kolégia Zelenej školy zúčastnili v rámci aktivít Zelenej školy zážitkovej prednášky Mgr. Evky Kucejovej o bobuľovom ovocí. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tradičných bobuliach a o ich pestovaní v záhradách. Spoznali aj mnohé netradičné bobule. Všetky mali možnosť žiaci samozrejme aj ochutnať.

     • Streetbasketbal žiakov – okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže v streetbasketbale žiakov základných škôl sa konalo dňa 10.04.2024. Družstvo chlapcov reprezentujúcich našu školu sa umiestnilo v súťaži  na 6. mieste.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre budúci školský rok 2024/2025 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 08.- 09.04.2024. Zúčastnili sa ho budúci prváčikovia, ktorí nám predviedli všetko, čo sa v materskej škole už naučili. Dozvedeli sme sa od nich ako veľmi sa už tešia do prvej triedy. V septembri tak privítame v školských laviciach prvého ročníka 64 nových žiakov našej školy.

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí sa uskutočnil v našej základnej škole vo štvrtok 04.04.2024. Bol určený pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov. Návštevníci si pozreli vyučovanie v triedach 1. ročníka, zapojili sa do tvorivých aktivít v jednotlivých odborných učebniach a prezreli si i priestory školy.

     • Matematický klokan

     • Dňa 26.03.2024 sa žiaci 1.-9. ročníka školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, kde si preverili nielen svoje matematické schopnosti, ale i logické myslenie a porovnali si tak svoje vedomosti a zručnosti s kamarátmi z mnohých krajín sveta.

     • „ Spoločne za čistú obec “

     • V rámci Dňa Zeme sa žiaci 1.- 9. ročníka školy zapojili v stredu 27.03.2024 do aktivity  „ Spoločne za čistú obec “. Zúčastnili sa čistenia jednotlivých častí našej obce, čím pomohli  nielen prírode, ale prispeli aj k zlepšeniu životného prostredia a naplneniu aktivít programu Zelenej školy.

     • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 13.03.2024 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, ktorej sa zúčastnili aj žiaci školy. Najúspešnejším bol T. Mičko 9.B , ktorý sa v kategórii E / žiaci 9. roč./ umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola súťaže, A. Lokajová 9.B obsadila 6. miesto, L. Drestová 9.B  13. miesto. V kategórii F / žiaci 8. roč./ sa umiestnila na 1. mieste M. Drestová 8.B a na 2. mieste S. Jančich 8.B. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Futbal – okresné kolo

     • Starší žiaci školy sa dňa 27.03.2024 zúčastnili okresného kola súťaže vo futbale žiakov. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste.

     • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

     • Dňa 25.03.2024 sa v našej škole uskutočnil veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra a majsterku školy na rok 2024. Majstrom školy sa stal T. Hanták 8.B, 2. miesto obsadil J. Ďurčík 9.A, 3. miesto získal A. Dubový 7.A. Majsterkou školy sa stala A. Lokajová 9.B, 2. miesto si vybojovala V. Branišová 9.B, 3. miesto získala K. Stachová 5.B, 4. miesto L. Gurínová 5.B.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje